Strona g│ˇwna Dla Studentˇw Materia│y dydaktyczne
AIPD    ZiIP zem. 2.
plik zipArkusz kalkulacyjny - wyk│addr in┐. Filip Szafraniec2017-05-22
plik xlsxKarta kursudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-22
plik pdfLab. 1. (24.02.2016) Wstŕp do obs│ugi pakietudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-22
plik zipLab. 2. (06,13.03.2016) Podst. stos. edytora tek.dr in┐. Filip Szafraniec2016-02-26
plik zipLab. 3. (23.03.2016) Arkusz kalkulacyjny 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-08
plik zipLab. 4. (06.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-15
plik pdfLab. 5. (20.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 3dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-04
plik pdfLab. 6. (11.05.2016) Arkusz kalkulacyjny 4dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-07
plik pdfLab. 7. (25.05.2016) Arkusz kalkulacyjny 5dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-13
plik zipLab. 8. (08.06.2016) Grafikadr in┐. Filip Szafraniec2016-06-08
plik pdfRegulamin pracowni komputerowejdr in┐. Filip Szafraniec2016-02-22
AIPD    Transport sem. 2, studia niestacjonarne
plik xlsxKarta kursudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-26
plik zipLab. 1. (03.03.2019) Podstawy wizualizacji 2Ddr in┐. Filip Szafraniec2019-03-03
plik zipLab. 1. (25.02.2017) Podst. stos. edytora tekstudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-26
plik zipLab. 2. (11.03.2016) Arkusz kalkulacyjny 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-08
plik zipLab. 2. (17.03.2019) Podstawy wizualizacji 2D cz.2dr in┐. Filip Szafraniec2019-03-09
plik zipLab. 3. (01.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-15
plik zipLab. 3. (31.03.2019) Sort., zlicz., wzorcedr in┐. Filip Szafraniec2019-03-22
plik pdfLab. 4. (08.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 3dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-04
plik zipLab. 4. (14.04.2019) Roz. uk│ad. rˇwna˝ liniowychdr in┐. Filip Szafraniec2019-04-06
plik zipLab. 5. (23.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 4dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-13
plik zipLab. 5. (28.04.2019) Interp., aproks. i ekstrap.dr in┐. Filip Szafraniec2019-04-19
plik pdfLab. 6. (06.05.2016) Podst. org. baz danych 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-06
plik zipLab. 7. (20.05.2016) Podst. org. baz danych 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-20
plik zipLab. 8. Prezentacja multimedialna (zad. domowe)dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-20
plik zipLab. 8. Zaliczenie: pods. tw. baz danychdr in┐. Filip Szafraniec2016-06-08
plik pdfRegulamin pracowni komputerowejdr in┐. Filip Szafraniec2016-02-25
AIPD    Energetyka sem. 2 studia niestacjonarne
plik xlsxKarta kursudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-26
plik zipLab. 1. (25.02.2017) Podst. stos. edytora tekstudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-26
plik zipLab. 1. (29.02.2020) Podstawy wizualizacji 2Ddr in┐. Filip Szafraniec2020-02-29
plik zipLab. 2. (07.03.2020) Podstawy wizualizacji 2D cz.2dr in┐. Filip Szafraniec2020-03-07
plik zipLab. 2. (12.03.2016) Arkusz kalkulacyjny 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-08
plik zipLab. 3. (02.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-15
plik pdfLab. 4. (09.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 3dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-04
plik zipLab. 5. (24.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 4dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-13
plik pdfLab. 6. (07.05.2016) Podst. org. baz danych 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-06
plik zipLab. 7. (21.05.2016) Podst. org. baz danych 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-20
plik zipLab. 8. Prezentacja multimedialna (zad. domowe)dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-20
plik zipLab. 8. Zaliczenie: pods. tw. baz danychdr in┐. Filip Szafraniec2016-06-08
plik pdfRegulamin pracowni komputerowejdr in┐. Filip Szafraniec2016-02-25
AIPD    TRiL sem. 2 studia niestacjonarne
plik xlsxKarta kursudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-26
plik zipLab. 1. (26.02.2016) Podstawy stosowania edytora tekstudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-26
plik zipLab. 2. (11.03.2016) Arkusz kalkulacyjny 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-08
plik zipLab. 3. (01.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-15
plik pdfLab. 4. (08.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 3dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-04
plik zipLab. 5. (23.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 4dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-13
plik pdfLab. 6. (06.05.2016) Podst. org. baz danych 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-06
plik zipLab. 7. (20.05.2016) Podst. org. baz danych 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-20
plik zipLab. 8. Prezentacja multimedialna (zad. domowe)dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-20
plik zipLab. 8. Zaliczenie: pods. tw. baz danychdr in┐. Filip Szafraniec2016-06-08
plik pdfRegulamin pracowni komputerowejdr in┐. Filip Szafraniec2016-02-25
AIPD    MiBM sem. 2, studia niestacjonarne
plik xlsxKarta kursudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-25
plik zipLab. 1. (03.03.2019) Podstawy wizualizacji 2Ddr in┐. Filip Szafraniec2019-03-03
plik zipLab. 1. (26.02.2017) Podstawy stos. edytora tekstudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-25
plik zipLab. 2. (12.03.2016) Arkusz kalkulacyjny 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-08
plik zipLab. 2. (17.03.2019) Podstawy wizualizacji 2D cz.2dr in┐. Filip Szafraniec2019-03-09
plik zipLab. 3. (02.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-15
plik zipLab. 3. (31.03.2019) Sort., zlicz., wzorcedr in┐. Filip Szafraniec2019-03-22
plik pdfLab. 4. (09.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 3dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-04
plik zipLab. 4. (14.04.2019) Roz. uk│ad. rˇwna˝ liniowychdr in┐. Filip Szafraniec2019-04-06
plik zipLab. 5. (24.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 4dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-13
plik zipLab. 5. (28.04.2019) Interp., aproks. i ekstrap.dr in┐. Filip Szafraniec2019-04-19
plik pdfLab. 6. (07.05.2016) Podst. org. baz danych 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-06
plik zipLab. 7. (21.05.2016) Podst. org. baz danych 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-20
plik zipLab. 8. Prezentacja multimedialna (zad. domowe)dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-20
plik zipLab. 8. Zaliczenie: pods. tw. baz danychdr in┐. Filip Szafraniec2016-06-08
plik pdfRegulamin pracowni komputerowejdr in┐. Filip Szafraniec2016-02-25
AIPD    Transport sem. 2.
plik xlsxKarta kursudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-22
plik zipLab. 1. (22.02.2019) Materia│y pomocniczedr in┐. Filip Szafraniec2016-02-22
plik pdfLab. 10. (11.05.2016) Arkusz kalkulacyjny 7dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-11
plik zipLab. 10. (30.04.2019) Podst. org. baz danych 1dr in┐. Filip Szafraniec2019-04-19
plik zipLab. 11. (07.05.2019) Podst. org. baz danych 2dr in┐. Filip Szafraniec2019-05-04
plik zipLab. 11. (24.04.2019) Podst. org. baz danych 3dr in┐. Filip Szafraniec2019-05-15
plik zipLab. 13. Zaliczenie: pods. tw. baz danychdr in┐. Filip Szafraniec2019-05-28
plik zipLab. 14. (04.05.2019) Prezentacja multimedialnadr in┐. Filip Szafraniec2016-06-01
plik zipLab. 2. (01.03.2016) Podst. stos. edytora tekstudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-24
plik zipLab. 2. (26.02.2019) Podstawy wizualizacji 2Ddr in┐. Filip Szafraniec2019-02-24
plik zipLab. 3. (05.03.2019) Podstawy wizualizacji 2D cz.2dr in┐. Filip Szafraniec2019-03-01
plik zipLab. 4. (12.03.2019) Sort., zlicz., wzorcedr in┐. Filip Szafraniec2019-03-09
plik zipLab. 4. (16.03.2016) Arkusz kalkulacyjny 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-08
plik zipLab. 5. (19.03.2019) Podstawy wizualizacji 3Ddr in┐. Filip Szafraniec2019-03-15
plik zipLab. 5. (23.03.2016) Arkusz kalkulacyjny 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-15
plik pdfLab. 6. (06.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 3dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-04
plik zipLab. 6. (26.03.2019) Roz. uk│ad. rˇwna˝ liniowychdr in┐. Filip Szafraniec2019-03-22
plik zipLab. 7. (02.04.2019) Interpolacja i ekstrapolacjadr in┐. Filip Szafraniec2019-03-29
plik pdfLab. 7. (13.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 4dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-07
plik zipLab. 8. (09.04.2019) Aproksymacja danychdr in┐. Filip Szafraniec2019-04-06
plik zipLab. 8. (20.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 5dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-13
plik pdfLab. 9. (16.04.2019) Podsumowaniedr in┐. Filip Szafraniec2019-04-15
plik pdfLab. 9. (27.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 6dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-21
plik pdfRegulamin pracowni komputerowejdr in┐. Filip Szafraniec2016-02-22
AIPD    Energetyka sem. 2.
plik xlsxKarta kursudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-22
plik zipLab. 1. (22.02.2019) Materia│y pomocniczedr in┐. Filip Szafraniec2016-02-22
plik zipLab. 10. (25.04.2019) Podst. org. baz danych 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-04
plik pdfLab. 10. (26.04.2017) Arkusz kalkulacyjny 7dr in┐. Filip Szafraniec2017-04-26
plik zipLab. 11. (09.05.2019) Podst. org. baz danych 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-10
plik pdfLab. 12. (17.05.2016) Podst. org. baz danych 3dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-17
plik zipLab. 13. Zaliczenie: pods. tw. baz danychdr in┐. Filip Szafraniec2016-06-08
plik zipLab. 14. (23.05.2019) Prezentacja multimedialnadr in┐. Filip Szafraniec2016-05-31
plik zipLab. 2. (01.03.2016) Podst. stos. edytora tekstudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-23
plik zipLab. 2. (28.02.2019) Podstawy wizualizacji 2Ddr in┐. Filip Szafraniec2019-02-24
plik zipLab. 3. (07.03.2019) Podstawy wizualizacji 2D cz.2dr in┐. Filip Szafraniec2019-03-01
plik zipLab. 4. (14,15.03.2016) Arkusz kalkulacyjny 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-08
plik zipLab. 4. (14.03.2019) Sort., zlicz., wzorcedr in┐. Filip Szafraniec2019-03-09
plik zipLab. 5. (21-22.03.2016) Arkusz kalkulacyjny 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-15
plik zipLab. 5. (21.03.2019) Podstawy wizualizacji 3Ddr in┐. Filip Szafraniec2019-03-15
plik pdfLab. 6. (04-05.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 3dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-04
plik zipLab. 6. (28.03.2019) Roz. uk│ad. rˇwna˝ liniowychdr in┐. Filip Szafraniec2019-03-22
plik zipLab. 7. (04.04.2019) Interpolacja i ekstrapolacjadr in┐. Filip Szafraniec2019-03-29
plik pdfLab. 7. (11-12.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 4dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-07
plik zipLab. 8. (11.04.2019) Aproksymacja danychdr in┐. Filip Szafraniec2019-04-06
plik zipLab. 8. (18-19.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 5dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-13
plik pdfLab. 9. (18.04.2019) Podsumowaniedr in┐. Filip Szafraniec2019-04-15
plik pdfLab. 9. (25-26.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 6dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-21
plik pdfRegulamin pracowni komputerowejdr in┐. Filip Szafraniec2016-02-22
AIPD    MiBM sem. 2.
plik xlsxKarta kursudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-22
plik zipLab. 1. (22.02.2019) Materia│y pomocniczedr in┐. Filip Szafraniec2016-02-22
plik pdfLab. 10. (29.04.2019) Podst. org. baz danych 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-06
plik zipLab. 11. (06.05.2019) Podst. org. baz danych 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-16
plik pdfLab. 12. (23.05.2016) Podst. org. baz danych 3dr in┐. Filip Szafraniec2016-05-17
plik zipLab. 13. Zaliczenie: pods. tw. baz danychdr in┐. Filip Szafraniec2016-06-08
plik zipLab. 14. (20.05.2019) Prezentacja multimedialnadr in┐. Filip Szafraniec2016-06-08
plik zipLab. 2. (02.03.2016) Podst. stos. edytora tekstudr in┐. Filip Szafraniec2016-02-23
plik zipLab. 2. (25.02.2019) Podstawy wizualizacji 2Ddr in┐. Filip Szafraniec2019-02-24
plik zipLab. 3. (04.03.2019) Podstawy wizualizacji 2D cz.2dr in┐. Filip Szafraniec2019-03-01
plik zipLab. 4. (11.03.2019) Sort., zlicz., wzorcedr in┐. Filip Szafraniec2019-03-09
plik zipLab. 4. (14.03.2016) Arkusz kalkulacyjny 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-08
plik zipLab. 5. (18.03.2019) Podstawy wizualizacji 3Ddr in┐. Filip Szafraniec2019-03-15
plik zipLab. 5. (21.03.2016) Arkusz kalkulacyjny 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-03-15
plik pdfLab. 6. (04.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 3dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-04
plik zipLab. 6. (25.03.2019) Roz. uk│ad. rˇwna˝ liniowychdr in┐. Filip Szafraniec2019-03-22
plik zipLab. 7. (01.04.2019) Interpolacja i ekstrapolacjadr in┐. Filip Szafraniec2019-03-29
plik pdfLab. 7. (11.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 4dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-07
plik zipLab. 8. (08.04.2019) Aproksymacja danychdr in┐. Filip Szafraniec2019-04-06
plik zipLab. 8. (18.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 5dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-13
plik pdfLab. 9. (15.04.2019) Podsumowaniedr in┐. Filip Szafraniec2019-04-14
plik pdfLab. 9. (25.04.2016) Arkusz kalkulacyjny 6dr in┐. Filip Szafraniec2016-04-21
plik pdfRegulamin pracowni komputerowejdr in┐. Filip Szafraniec2016-02-22
AISO - ALG. I SYS. OBLICZENIOWE    Energetyka sem. 3.
plik zip06.11.2019 Lab. 5. Operacje na strukturach danychdr in┐. Filip Szafraniec2019-11-06
plik zip13.11.2019 Lab. 6. Operacje na strukturach danychdr in┐. Filip Szafraniec2019-11-12
plik zip15.01.2020 Lab. 14. Z│o┐onoŠ obliczeniowadr in┐. Filip Szafraniec2020-01-15
plik zip16.10.2019 Lab. 3. Struktury danych - strukturadr in┐. Filip Szafraniec2019-10-16
plik zip22.01.2020 - Symbolic Math Toolboxdr in┐. Filip Szafraniec2020-01-22
plik pdfLab. 1. (01.10.2018) Wstŕp do obs. Âr. MATLABdr in┐. Filip Szafraniec2018-10-01
plik pdfLab. 11. (17.12.2018) TreŠ zadaniadr in┐. Filip Szafraniec2018-12-17
plik zipLab. 15. (21.01.2019) Impl. alg. w post. funkcjidr in┐. Filip Szafraniec2019-01-21
plik zipLab. 2. (08.10.2018) Proste typy danychdr in┐. Filip Szafraniec2017-10-15
plik zipLab. 3. (15.10.2018) Typy danych - tablicedr in┐. Filip Szafraniec2018-10-08
plik zipLab. 4. (22.10.2018) Instrukcje warunkowedr in┐. Filip Szafraniec2018-10-15
plik zipLab. 5. (29.10.2018) Pŕtle iteracyjne i decyzyjnedr in┐. Filip Szafraniec2018-10-22
plik zipLab. 6. (05.11.2018) Zastosowanie pŕtlidr in┐. Filip Szafraniec2018-10-31
plik zipLab. 7. (19.11.2017) Podst. oper. na str. danychdr in┐. Filip Szafraniec2018-11-09
plik pdfLab. 9. (03.12.2018) Podst. oper. na str. dan. 3dr in┐. Filip Szafraniec2018-11-28
AISO - ALG. I SYS. OBLICZENIOWE
plik zipFinalne podsum. wyk│/lab. sem.letni/zimowy z AiSOdr in┐. Artur Bernat2013-06-11
plik zipJak pobraŠ Octavie - zamiennik Matlabadr in┐. Artur Bernat2012-10-21
plik zipMapa mat. dyd. z AiSO oraz ich uzupelnieniadr in┐. Artur Bernat2013-05-10
plik docxPropozycje zada˝ z AiSO (zaoczne)dr in┐. Artur Bernat2011-12-12
plik pdfPropozycje zada˝ z AiSO(zaoczne - AcReader)dr in┐. Artur Bernat2011-12-12
plik pdfWstŕp do Ârod. oblicz. Matlab (ver.14XI2011r)dr in┐. Artur Bernat2011-11-14
plik zipWstŕp do Ârod. oblicz. Matlab + m-skrypty(14XI11)dr in┐. Artur Bernat2011-11-14
plik zipZadania z AiSO - jesie˝ 2012rdr in┐. Artur Bernat2013-02-03
AISO - ALG. I SYS. OBLICZENIOWE    Mechanika i Budowa Maszyn sem 3
plik xlsxKarta kursudr in┐. Filip Szafraniec2015-10-06
plik pdfLab. 1. (02.10.2018) Wstŕp do obs. Âr. MATLABdr in┐. Filip Szafraniec2018-10-01
plik pdfLab. 10-11. (04.12.2018) Pod. oper. na str. dan. 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-11-30
plik pdfLab. 12. (18.12.2018) TreŠ zadaniadr in┐. Filip Szafraniec2018-12-18
plik pdfLab. 13. (04.01.2017) Alg. sort. i z│. oblicz.dr in┐. Filip Szafraniec2017-01-03
plik zipLab. 15. (22.01.2019) Impl. alg. w post. funkcjidr in┐. Filip Szafraniec2016-12-21
plik zipLab. 2. (09.10.2018) Proste typy danychdr in┐. Filip Szafraniec2016-10-11
plik zipLab. 3. (16.10.2018) Typy danych - tablicedr in┐. Filip Szafraniec2016-10-18
plik zipLab. 4. (23.10.2018) Instrukcje warunkowedr in┐. Filip Szafraniec2016-10-21
plik zipLab. 5. (30.10.2018) Pŕtle iteracyjne i decyzyjnedr in┐. Filip Szafraniec2016-10-28
plik zipLab. 6. (06.11.2018) Zastosowanie pŕtlidr in┐. Filip Szafraniec2018-10-31
plik zipLab. 8-9. (20.11.2018) Podst. oper. na str. dan.dr in┐. Filip Szafraniec2016-11-08
AISO - ALG. I SYS. OBLICZENIOWE    Mechanika i Budowa Maszyn sem 3 niestacjonarne
plik zipLab. 1. (08.10.2016) Proste typy danychdr in┐. Filip Szafraniec2016-10-07
plik zipLab. 2. (22.10.2016) Typy danych - tablicedr in┐. Filip Szafraniec2016-10-18
plik zipLab. 2. (26.10.2019) Struktury danychdr in┐. Filip Szafraniec2019-10-26
plik zipLab. 3. (05.11.2016) Instrukcje warunkowedr in┐. Filip Szafraniec2016-11-03
plik zipLab. 4. (25.11.2018) Pŕtle iteracyjne i decyzyjnedr in┐. Filip Szafraniec2016-11-19
plik zipLab. 5. (03.12.2016) Podst. oper. na str. danychdr in┐. Filip Szafraniec2016-12-01
plik zipLab. 6. (17.12.2016) Impl. alg. w post. funkcjidr in┐. Filip Szafraniec2016-12-13
plik zipLab. 7. (13.01.2019) Podst. oper. na str. danych 3dr in┐. Filip Szafraniec2019-01-12
plik pdfLab. 7. (14.01.2017) Alg. sort. i z│. obliczeniowadr in┐. Filip Szafraniec2017-01-03
AISO - ALG. I SYS. OBLICZENIOWE    Energetyka, sem. 3, studia niestacjonarne
plik zipLab. 1. (14.10.2018) Proste typy danychdr in┐. Filip Szafraniec2018-10-14
plik zipLab. 2. (28.10.2018) Typy danych - tablicedr in┐. Filip Szafraniec2018-10-14
plik zipLab. 3. (18.11.2018) Instrukcje warunkowedr in┐. Filip Szafraniec2018-11-17
plik zipLab. 4. (25.11.2018) Pŕtle iteracyjne i decyzyjnedr in┐. Filip Szafraniec2018-11-18
plik zipLab. 5. (09.12.2018) Podst. oper. na str. danychdr in┐. Filip Szafraniec2018-11-28
plik zipLab. 7. (13.01.2019) Podst. oper. na str. danych 3dr in┐. Filip Szafraniec2019-01-12
AISO - ALG. I SYS. OBLICZENIOWE    Transport, sem. 3, studia niestacjonarne
plik zipLab. 2. (27.10.2019) Struktury danychdr in┐. Filip Szafraniec2019-10-26
plik zipLab. 3. (17.11.2018) Instrukcje warunkowedr in┐. Filip Szafraniec2018-11-17
plik zipLab. 4. (24.11.2018) Pŕtle iteracyjne i decyzyjnedr in┐. Filip Szafraniec2018-11-23
plik zipLab. 5. (08.12.2018) Podst. oper. na str. danychdr in┐. Filip Szafraniec2018-11-28
plik zipLab. 7. (12.01.2019) Podst. oper. na str. danych 3dr in┐. Filip Szafraniec2019-01-12
ALGORYTMY GENETYCZNE
plik pptxKomiwoja┐ermgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
ALGORYTMY I PROGRAMOWANIE    ZiIP sem. 2
plik pdfLab. 1. (19.02.2018) Wstŕp do obs│ugi pakietudr in┐. Filip Szafraniec2018-02-19
plik zipLab. 2. (05.03.2018) Proste typy danychdr in┐. Filip Szafraniec2018-02-19
plik zipLab. 3. (19.03.2018) Typy danych - tablicedr in┐. Filip Szafraniec2018-03-10
plik zipLab. 4. (09.04.2018) Instrukcje warunkowedr in┐. Filip Szafraniec2018-03-24
plik zipLab. 5. (23.04.2018) Pŕtle iteracyjne i decyzyjnedr in┐. Filip Szafraniec2018-04-11
plik zipLab. 6. (07.05.2018) Podst. oper. na str. danychdr in┐. Filip Szafraniec2018-04-29
ALGORYTMY I PROGRAMOWANIE    ZiIP sem. 2. studia niestacjonarne
plik pdfLab. 1. (29.02.2020) Typy danychdr in┐. Filip Szafraniec2020-02-29
plik pdfLab. 2. (07.03.2020) Z│o┐one typy danychdr in┐. Filip Szafraniec2020-03-07
ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH    ZiIP sem 5.
plik zipLab. 2. (16,23.10.2018) Proste metod. prognoz.dr in┐. Filip Szafraniec2016-10-19
plik zipLab. 3. (30.10,06.11.2018) M. b│. ex post ex antedr in┐. Filip Szafraniec2016-10-28
plik zipLab. 4. (17,24.11.2016) Wahania sezonowedr in┐. Filip Szafraniec2016-11-16
plik zipLab. 5. (01,08.12.2016) Prog. liniowe 1dr in┐. Filip Szafraniec2016-11-30
plik zipLab. 6. (15,22.12.2016) Prog. liniowe 2dr in┐. Filip Szafraniec2016-12-13
plik zipLab. 7. (12,19.01.2017) Rozw. (MATLAB)dr in┐. Filip Szafraniec2017-01-12
plik pdfLab. 7. (12,19.01.2017) Rozw. prob. nieliniowychdr in┐. Filip Szafraniec2017-01-12
BADANIA OPERACYJNE    Programowanie liniowe
plik pdfOpis metod - cz. Imgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
plik pdfOpis metod - cz. IImgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
plik pdfOpis metod - cz. III (Matlab)mgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
plik pdfOpis metod (z wykorzystaniem Matlaba)mgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
BADANIA OPERACYJNE
plik pdfW.Zag.Opt(04-5-8.V.11)erratadr in┐. Artur Bernat2011-05-08
plik zipW.Zag.Opt(04V11) bry│y 3D z arkuszy 2Ddr in┐. Artur Bernat2011-05-04
plik zipW.Zag.Opt(29IV11)problem ogrodze˝ przyleg│ychdr in┐. Artur Bernat2011-04-29
BAZY DANYCH    MySQL
plik pptxProjektowanie bazy danychmgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
MATERIAúY OGËLNE
plik pdfRegulamin pracowni komputerowejdr in┐. Robert Tomkowski2014-02-23
MATLAB    Symbolic Math Toolbox
plik zipObliczenia - czŕstoŠ drga˝ w│asnychmgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
plik pptxPrzegl▒d podstawowych funkcjimgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
MATLAB
plik pptWizualizacja rozk│adu zmiennejmgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
plik pdfWizualizacja rozk│adu zmiennejmgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
METODY I ZASTOSOWANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
plik pdfLaboratorium nr 01dr in┐. Robert Tomkowski2014-03-10
plik pdfLaboratorium nr 02 - Instrukcja Adr in┐. Robert Tomkowski2014-03-24
plik zipLaboratorium nr 02 - Instrukcja B+Materia│ydr in┐. Robert Tomkowski2014-03-24
plik pdfWarunki zaliczeniadr in┐. Robert Tomkowski2014-02-24
METODY NUMERYCZNE - PROJEKT    Energetyka sem. 4
plik zipProj. 1. (02.03.2020) Projekt Idr in┐. Filip Szafraniec2020-03-02
MONITOROWANIE PROCESËW WYTWARZANIA
plik pdfLab - Karty kontrolne - zadaniadr in┐. Robert Tomkowski2015-01-08
plik pdfLab - ocena zdolnoÂci jakoÂciowej procesˇw RNdr in┐. Robert Tomkowski2014-10-30
OBLICZENIA I ANALIZY IN»YNIERSKIE
plik pdfLaboratorium 1 - Tolerancje i pasowaniadr in┐. Robert Tomkowski2015-03-12
plik zipLaboratorium 1 - Za│▒cznikidr in┐. Robert Tomkowski2015-03-12
plik docxProjekt 001 - Tabela oblicze˝dr in┐. Robert Tomkowski2015-03-12
plik docxProjekt 001 - Tabela Ârednic teoretycznychdr in┐. Robert Tomkowski2015-03-12
plik pdfProjekt 001 - Wa│ z │o┐yskowaniem (Zadanie)dr in┐. Robert Tomkowski2015-03-12
plik pdfProjekt 002 - Przek│adnia zŕbata (Zadanie)dr in┐. Robert Tomkowski2015-03-12
plik pdfWarunki zaliczeniadr in┐. Robert Tomkowski2014-02-24
PODST. ANALIZ NUM. W ŽRODOWISKU OBLICZENIOWYM    ZiIP sem. 3 studia niestacjonarne
plik pdfLab. 1. (13.10.2018) Metoda si│owadr in┐. Filip Szafraniec2018-10-13
plik pdfLab. 2. (27.10.2018) Obliczenia symbolicznedr in┐. Filip Szafraniec2018-10-27
plik zipLab. 3. (17.10.2018) Interp. i ekstrap. danychdr in┐. Filip Szafraniec2018-11-17
plik zipLab. 4. (08.12.2018) Aproksymacja danychdr in┐. Filip Szafraniec2018-12-08
plik zipLab. 7. (12.01.2018) Rˇwnania nieliniowedr in┐. Filip Szafraniec2019-01-12
PODSTAWY KREATYWNOŽCI
plik zipArchiwum chwytˇw rozszerzone w przyk│.dr in┐. Artur Bernat2012-11-10
plik pdfDogodne druki 2-stronne chwyt. wyn.dr in┐. Artur Bernat2012-11-08
plik pdfMacierz sprzeczn. techn. - przyk│ady zastosowa˝dr in┐. Artur Bernat2012-10-20
plik pptmPODSTAWY KREATYWNOŽCI. Podstawy innowacji i przedsiŕbiorczoÂci. CZ╩ŽĂ 1. 2012/2013prof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik pptmPODSTAWY KREATYWNOŽCI. Podstawy innowacji i przedsiŕbiorczoÂci. CZ╩ŽĂ 2. 2012/2013prof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik pptmPODSTAWY KREATYWNOŽCI. Podstawy innowacji i przedsiŕbiorczoÂci. CZ╩ŽĂ 3. 2012/2013prof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik pdfPrzegl▒d techn. twˇrczego myÂleniadr in┐. Artur Bernat2012-11-04
plik pdfPrzyk│ady z Southampton Univ (w j.polskim)dr in┐. Artur Bernat2012-11-01
plik zipPrzyk│ady z SouthHampton Univ. (oryg w j.ang.)dr in┐. Artur Bernat2012-10-28
plik pdfUjŕcie w│asne szkicowe 10 podst. chwytˇw wyn.dr in┐. Artur Bernat2012-10-07
plik pdfZbiorcze not. dogodniejsze w wydruku (r.ak.11/12)dr in┐. Artur Bernat2012-10-14
plik pdfZbiorcze notatki roku ak. 11/12 z Podst. Kreatywn.dr in┐. Artur Bernat2012-10-06
PODSTAWY KREATYWNOŽCI    T»i»C sem. 1, studia niestacjonarne
plik pdfĂw. 2. (27.10.2019) Metoda Burzy Mˇzgˇwdr in┐. Filip Szafraniec2019-10-26
PODSTAWY OBRËBKI ŽCIERNEJ
plik pptmPODSTAWY OBRËBKI ŽCIERNEJprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
PODSTAWY PROGRAMOWANIA    MiBM sem. 3.
plik zip06.11.2019 Lab. 5. Operacje na strukturach danychdr in┐. Filip Szafraniec2019-11-06
plik zip13.11.2019 Lab. 6. Operacje na strukturach danychdr in┐. Filip Szafraniec2019-11-12
plik zip15.01.2020 Lab. 14. Z│o┐onoŠ obliczeniowadr in┐. Filip Szafraniec2020-01-15
plik zip16.10.2019 Lab. 3. Struktury danych - strukturadr in┐. Filip Szafraniec2019-10-16
plik zip22.01.2020 - Symbolic Math Toolboxdr in┐. Filip Szafraniec2020-01-22
PODSTAWY PROGRAMOWANIA    Transport sem. 3
plik xlsxKarta kursudr in┐. Filip Szafraniec2017-10-04
plik pdfLab. 1. (04.10.2017) Wstŕp do Ârodowiska Matlabdr in┐. Filip Szafraniec2017-10-04
plik zipLab. 10. (10.01.2018) Impl. alg. w post. funkcjidr in┐. Filip Szafraniec2018-01-10
plik zipLab. 2. (11.10.2017) Proste typy danychdr in┐. Filip Szafraniec2017-10-09
plik zipLab. 3. (18.10.2017) Z│o┐one str. danychdr in┐. Filip Szafraniec2017-10-12
plik zipLab. 4. (25.10.2017) Instrukcje warunkowedr in┐. Filip Szafraniec2017-10-19
plik zipLab. 5. (08.11.2017) Pŕtle iteracyjne i decyzyjnedr in┐. Filip Szafraniec2017-10-26
plik zipLab. 7. (22.11.2017) Podst. oper. na str. danychdr in┐. Filip Szafraniec2017-11-17
plik pdfLab. 9. (20.12.2017) Podst. oper. na str. danych 4dr in┐. Filip Szafraniec2017-12-20
PODSTAWY PRZETWARZANIA INFORMACJI
plik pdfAPD(PPI-rok2005-notatka wyk│.no.1)dr in┐. Artur Bernat2011-03-28
plik pdfAPD(PPI-rok2005-notatka wyk│.no.2)dr in┐. Artur Bernat2011-03-22
plik pdfAPD(PPI-rok2005-notatka wyk│.no.3)dr in┐. Artur Bernat2011-03-22
plik zipPPI-mscripts-lectures-no.I-VI-2006-zip archivedr in┐. Artur Bernat2011-03-27
plik pdfPPI(lectures no.5,6A,6B-2006)(Eng)dr in┐. Artur Bernat2011-03-28
plik pdfPPI(wyk│. no.1-PPI-rok2006)dr in┐. Artur Bernat2011-03-22
plik pdfPPI(wyk│. no.2-PPI-rok2006)dr in┐. Artur Bernat2011-03-22
plik pdfPPI(wyk│. no.5-PPI-rok2006)dr in┐. Artur Bernat2011-03-22
plik pdfPPI(wyk│.no.3-PPI-rok2006)dr in┐. Artur Bernat2011-03-22
plik pdfPPI(wyk│.no.4AB-PPI-rok2006)dr in┐. Artur Bernat2011-03-22
plik pdfPPI(wyk│.no.4ABB-PPI-rok2006)dr in┐. Artur Bernat2011-03-22
plik pdfPPI(wyk│.nor.6AB-PPI-rok2006)dr in┐. Artur Bernat2011-03-22
plik zipPrzyk│ady: generacji pow. narz.Âciernych-skryptydr in┐. Artur Bernat2011-03-28
PODSTAWY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
plik zipPodstawy Sztucznej Inteligencji - Zbiˇr przyk│adˇwprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
PODSTAWY ZASTOSOWAĐ KOMPUTERËW    MS Office Excel
plik xlsmkoszty podrˇ┐y (dane)mgr in┐. Anna Tomkowska2010-03-23
plik pptxkoszty podrˇ┐y (VBA)mgr in┐. Anna Tomkowska2010-03-23
plik pptxTworzenie dialogˇw (UserForm)mgr in┐. Anna Tomkowska2010-03-23
plik pptxTworzenie makrmgr in┐. Anna Tomkowska2010-03-23
PODSTAWY ZASTOSOWAĐ KOMPUTERËW
plik zipPodstawy Zastosowa˝ Komputerˇw - Zbiˇr przyk│adˇwprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
PRACA DOKTORSKA
plik pdfPublikacje, praca doktorska (format pdf)dr in┐. Artur Bernat2013-06-11
PRACOWNIA SPECJALNOÂCIOWA
plik txtLists of some extra newly added itemsdr in┐. Artur Bernat2012-02-08
plik pdfNotatka (szkic) wyk│adowadr in┐. Artur Bernat2011-03-17
plik pdfZrealizowane operacje we/wy oblicze˝. Ârod. Matlabdr in┐. Artur Bernat2011-03-21
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
plik pptmPRZYSZúOŽĂ KSZTAúCENIA - KOMPLEMENTARNE SYSTEMY EDUKACYJNE 2010prof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
PREZENTACJE NAUKOWE
plik pptANALIZA PROCESËW I PODSTAWY NOWYCH METOD WYGúADZANIA ELASTYCZNYMI NARZ╩DZIAMI ŽCIERNYMI O PODATNOŽCI ZRË»NICOWANEJ LOKALNIE 2008prof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik exeINNOWACJE INDUKOWANE BADANIAMI NAUKOWYMIprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2017-06-06
plik rarINNOWACJE INDUKOWANE BADANIAMI NAUKOWYMIprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2017-06-06
plik rarINNOWACJE INDUKOWANE BADANIAMI NAUKOWYMIprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2017-06-06
plik pptmINNOWACYJNE ZASTOSOWANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W BUDOWIE I EKSPLOATACJI MASZYNprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik pptmKIERUNKI ROZWOJU MIKRO- I NANOSZLIFOWANIAprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik pptmMETODYKA BADAĐ ROZMIESZCZENIA ZIAREN ŽCIERNYCH NA FOLIACH DO MIKROWYGúADZANIAprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik pptmMETODYKA KOMPLEKSOWEJ OCENY CECH STEREOMETRYCZNYCH POWIERZCHNI TECHNICZNYCHprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik pptmMIKRO- I NANOSZLIFOWANIE. WYBRANE PROBLEMYprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik pptmMODELOWANIE I ANALIZA PROCESËW MIKROSKRAWANIA I MIKROSZLIFOWANIAprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik pptmMODELOWANIE PROCESU KSZTAúTOWANIA POWIERZCHNI W OPERACJACH MIKROWYGúADZANIA Z ZASTOSOWANIEM FOLII ŽCIERNYCHprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik pptmPODSTAWY BUDOWY SYSTEMËW DO AUTOMATYZACJI I INTEGRACJI PROJEKTOWANIA ELEMENTËW MASZYNprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik pptmPODSTAWY MODELOWANIA I SYMULACJI ORAZ ANALIZY I DIAGNOSTYKI PROCESËW PRECYZYJNEJ OBRËBKI ŽCIERNEJprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik pptmPROBLEMY AUTOMATYZACJI I INTEGRACJI PROJEKTOWANIA ELEMENTËW MASZYNprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
plik pptSYSTEM OCENY TOPOGRAFII POWIERZCHNI NA PODSTAWIE DANYCH REPREZENTUJíCYCH PROFILE POWIERZCHNIprof. dr hab. in┐. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak2012-09-28
PROGRAMOWANIE    Jŕzyk programowania C++
plik pptAPI - cz੠Imgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
plik pptAPI - cz੠IImgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
plik pptAPI - cz੠IVmgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
plik swfWska╝niki nie s▒ trudnemgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
PROGRAMOWANIE    Visual Basic for Excel
plik zipInterpolacjamgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
plik pptPodstawy programowania VBAmgr in┐. Anna Tomkowska2010-03-23
plik zipPrzyk│ady prostych aplikacjimgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
PROGRAMOWANIE    Jŕzyk programowania C#
plik zippodstawymgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
PROJEKTY INFORMATYCZNE
plik zipEtapy postŕp. 1-4 (cd)(22IV11)(Lab)(cz.A)dr in┐. Artur Bernat2011-04-26
plik zipEtapy postŕp. 1-4 (cd)(22IV11)(Lab)(cz.B)dr in┐. Artur Bernat2011-04-26
plik zipEtapy postŕp. 1-4 (ci▒g dalszy)(12IV11r)(Lab)dr in┐. Artur Bernat2011-04-12
plik zipEtapy postŕp. 1-4 (rekonstr.3D)(5IV11r)(Lab)dr in┐. Artur Bernat2011-04-05
plik docNotatka wyk│. ProfInf+PracSpec (12IV11)cz.ABdr in┐. Artur Bernat2011-04-13
plik docNotatka wyk│. ProfInf+PracSpec (6IV11) cz.Bdr in┐. Artur Bernat2011-04-07
plik docNotatka wyk│. ProfInf+PracSpec(22IV11)cz.ABdr in┐. Artur Bernat2011-04-26
plik zipNotatka wyk│. ProfInf+PracSpec(23V11)podsumw.dr in┐. Artur Bernat2011-05-23
plik docNotatka wyk│. ProfInf+PracSpec(6IV11) cz.Adr in┐. Artur Bernat2011-04-07
PROJEKTY INFORMATYCZNE    MiBM semestr 7
plik zipPrjInf(na 16.I.12r) wirt. oÂw./rekonstr.3D/param3Ddr in┐. Artur Bernat2012-01-10
plik pdfPrjInf(na 23.I.12r) dane pow. nrz. Âciern.SUR/MATdr in┐. Artur Bernat2012-01-20
SZTUCZNE SIECI NEURONOWE
plik pptxWprowadzeniemgr in┐. Anna Tomkowska2010-06-23
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE    T»i»C sem. 7.
plik zip05-11.2019 - Ăw 3-4. Zast. narzŕdzia Solver IIdr in┐. Filip Szafraniec2019-11-05
plik zip07.11.2020 - Ăw 6. Ca│kowanie numerycznedr in┐. Filip Szafraniec2020-01-07
plik zip08-10.2019 - Ăw 1. Analiza danych pomiarowychdr in┐. Filip Szafraniec2019-10-08
plik zip21.01.2020 - Ăw 7. Rˇwnania rˇ┐niczkowedr in┐. Filip Szafraniec2020-01-21
plik zip22.10.2019 - Ăw 2. Zastosowanie narzŕdzia Solverdr in┐. Filip Szafraniec2019-10-22
plik zip26.11.2019 - Ăw 5. Funkcje uwik│anedr in┐. Filip Szafraniec2019-11-26
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE    T»i»C sem. 2 studia niestacjonarne
plik zipLab. 1. (01.03.2020) Podst. stos. edytora tekstu 1dr in┐. Filip Szafraniec2020-03-01
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE    T»i»C sem. 2.
plik zipLab. 2. (05.03.2020) Podst. stos. edytora tekstudr in┐. Filip Szafraniec2020-03-05
WWW    z_css
plik htmlmain_menu.htmldr in┐. Filip Szafraniec2017-05-24
plik cssmy_css_menu.cssdr in┐. Filip Szafraniec2017-05-24
plik cssmy_css_menu2.cssdr in┐. Filip Szafraniec2017-05-24
plik cssmy_css.cssdr in┐. Filip Szafraniec2017-05-24
ZARZ▒DZANIE PROJEKTAMI WDRO»ENIOWYMI
plik pdfĂwiczenia 1dr in┐. Robert Tomkowski2014-03-03
plik pdfWarunki zaliczeniadr in┐. Robert Tomkowski2014-02-24
ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE BADAĐ OPERACYJNYCH
plik pdfWarunki zaliczeniadr in┐. Robert Tomkowski2014-02-24

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl