Strona główna Publikacje Publikacje krajowe
PUBLIKACJE KRAJOWE
1 Kacalak W., Tandecka K.: Analiza wpływu cech stereometrycznych i rozmieszczenia wierzchołków ziaren folii ściernej na ukształtowanie nierówności obrabianej powierzchni
Mechanik, 2012 , str 115-127, vol. 8-9
2 Piepiórka-Stepuk J., Tandecka K.: The analysis of the microstructure of milk fouling formed under the influence of high temperature treatment of milk
2012
3 Kacalak W., Tandecka K.: Ocena potencjału technologicznego diamentowych folii ściernych z wykorzystaniem informacji o topografii powierzchni czynnej
Pomiary Automatyka Kontrola, 2012 , str 540-544, vol. 58 nr 6
4 Kacalak W., Tandecka K.: Analiza wpływu cech stereometrycznych i rozmieszczenia wierzchołków ziaren folii Pciernej na ukształtowanie nierównoPci obrabianej powierzchni
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, 2012 , str 115-127
5 Kacalak W., Tandecka K.: Metrologiczne aspekty oceny topografii diamentowych folii ściernych do precyzyjnego mikrowygładzania
Pomiary Automatyka Kontrola, 2011 , str 531-534, vol. 57 nr 5
6 Kacalak W., Tandecka K.: Metodyka oceny topografii folii ściernych do precyzyjnego dogładzania
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2011 , str 87-95, vol. 34 nr 4
7 Kacalak W., Tandecka K.: Analiza aktywności i zmienności obciążeń ziaren w strefie obróbki w procesach mikrowygładzania foliami ściernymi
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, 2011 , str 207-220
8 Kacalak W., Tandecka K.: Ocena efektywności mikrowygładzania płaszczyzn foliami ściernymi z zastosowaniem różnych układów kinematycznych
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, 2011 , str 192-206
9 Kacalak W., Tandecka K.: Innowacyjne modyfikacje procesu mikrowygładzania
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechnika Gdańska, 2011 , str 431-442
10 Kacalak W., Tandecka K.: Wpływ warunków mikrowygładzania foliami ściernymi na aktywność ziaren i cechy kontaktu
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechnika Gdańska, 2011 , str 349-360
11 Tandecka K.: Badania procesów mikrowygładzania z zastosowaniem folii ściernych o nieciągłej powierzchni oraz rolek dociskowych o strefowo zmiennej podstności
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 2010 , str 417-421
12 Kacalak W., Tandecka K.: Metodyka oceny topografii diamentowych folii ściernych do precyzyjnego mikrowygładzania
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska, 2010 , str 93
13 Kacalak W., Tandecka K.: Metodyka oceny topografii folii ściernych ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia ziaren ściernych
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Łódzkiej, 2010 , str 193-204
14 Kacalak W., Tandecka K., Tomkowski R.: Metodyka analizy i oceny topografii powierzchni czynnej folii ściernych
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Łódzkiej, 2010 , str 177-192
15 Bernat A., Kacalak W.: Problems of data acquisition process, and singleimage 3D reconstructions of cutting surface of abrasive tools, in context to multi-image approach
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009 , str 159-170
16 Bernat A., Kacalak W.: Visual inspection in estimation of stereometric parameters of cutting surface of abrasive tools, overview of the methodology in the approach to the problem
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009 , str 147-158
17 Majewski M., Kacalak W.: Intelligent e-learning system through artificial neural networks
Polish Journal of Environmental Studies, 2009 , str 237-242, vol. 18, ISSN 3B
18 Lewkowicz R., Kacalak W., Ściegienka R., Charkiewicz L., Bokiej S., Kasprzyk M.: Głowice nowej konstrukcji do mikrowygładzania otworów foliowymi taśmami ściernymi i wybrane efekty ich stosowania
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009 , str 505-516
19 Lewkowicz R., Kacalak W., Ściegienka R., Charkiewicz L., Bokiej S., Kasprzyk M.: Głowice nowej konstrukcji do mikrowygładzania powierzchni zewnętrznych foliowymi taśmami ściernymi i wybrane efekty ich stosowania
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009 , str 497-504
20 Ściegienka R., Kacalak W.: Podstawy doboru parametrów i warunków procesu mikrowygładzania powierzchni foliowymi taśmami ściernymi
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009 , str 485-496
21 Kacalak W., Bałasz B., Królikowski T., Lipiński D.: Kierunki rozwoju mikro- i nanoszlifowania
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009 , str 13-40
22 Kacalak W., Tandecka K.: Metodyka badań rozmieszczenia ziaren ściernych na foliach do mikrowygładzania
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009 , str 215-224
23 Kacalak W., Majewski M.: Inteligentny system obustronnej głosowej komunikacji systemu pomiarowego z operatorem dla technologii mobilnych
Pomiary Automatyka Kontrola, 2009 , str 221-224, vol. 55, ISSN 4
24 Kacalak W., Królikowski T.: Modelowanie i analiza procesów mikroskrawania i mikroszlifowania
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009 , str 247-262
25 Makuch S., Kacalak W.: Analiza struktury stereometrycznej powierzchni wygładzanych ściernicami podatnymi o spoiwie poliuretanowym
Kraków, 2008
26 Makuch S., Kacalak W.: Ocena podatności utwierdzenia pojedynczych ziaren ściernych i grupy ziaren ściernych w ściernicach podatnych o spoiwie poliuretanowym
Kraków, 2008
27 Makuch S., Kacalak W.: System symulacji procesu kształtowania powierzchni podczas wygładzania podatnymi narzędziami ściernymi
Kraków, 2008
28 Makuch S., Kacalak W.: Badanie procesu skrawania pojedynczym ziarnem ściernym utwierdzonym w podatnym korpusie ściernicy o spoiwie poliuretanowym
Kraków, 2008
29 Makuch S., Kacalak W.: Modelowanie przemieszczeń ziaren ściernicy o spoiwie poliuretanowym z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań
Kraków, 2008
30 Kasprzyk M., Kacalak W.: Analiza strefy oddzielania materiału w procesie mikroobróbki ściernej
Rzeszów, 2007 , str 333-340
31 Kasprzyk M., Kacalak W.: Probabilistyczne modele trwałości narzędzi ściernych
Rzeszów, 2007 , str 227-234
32 Cincio R., Kacalak W.: System do analizy i oceny topografii powierzchni technicznych
Pomiary Automatyka Kontrola, 2007 , str 515-518, vol. 53, ISSN 9/bis
33 Lewkowicz R., Kacalak W., Kasprzyk M., Ściegienka R.: Analiza efektywności mikrowygładzania z zastosowaniem foliowych taśm ściernych w ekstremalnych warunkach
Rzeszów, 2007 , str 341-348
34 Makuch S., Kacalak W.: Efekty wygładzania z zastosowaniem ściernic elastycznych o nieciągłej powierzchni czynnej
Rzeszów, 2007 , str 195-202
35 Makuch S., Kacalak W.: Estimation of a geometrical structure surface in the polishing process of flexible grinding tools with zone differentiation flexibility of a grinding tool
Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Warszawa, 2007 , str 375-380
36 Tandecka K.: Badanie powierzchni czynnej folii ściernych z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2007 , str 96-104
37 Kacalak W., Bernat A.: Practical and theoretical aspects of abrasive tool surface reconstruction based on photometric stereo
Pomiary Automatyka Kontrola, 2007 , str 21-24, vol. 53, ISSN 8
38 Kacalak W., Tomkowska A., Tomkowski R.: Analiza statystyczna wybranych cech geometrycznych modeli powierzchni ziaren ściernych
Rzeszów, 2007 , str 219-226
39 Kacalak W., Makuch S.: Analiza topografii powierzchni wygładzanych z zastosowaniem nowej metody polerowania
Rzeszów, 2007 , str 117-124
40 Kacalak W., Tomkowska A., Tomkowski R.: Metody generowania powierzchni ziaren ściernych do zastosowań w analizie i symulacji procesów szlifowania
Rzeszów, 2007 , str 211-218
41 Biedny D., Kacalak W.: Cechy eksploatacyjne przekładni ślimakowych z regulowanym luzem bocznym
Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia-Jurata, 2005 , str 89-96, vol. 2
42 Cincio R., Kacalak W., Królikowski T.: Metoda symulacji i algorytm generowania współrzednych powierzchni o określonych cechach stereometrycznych
Warszawa, 2005 , str 168-179
43 Cincio R., Kacalak W., Królikowski T., Bałasz B.: Nowe narzędzia do modelowania i analizy powierzchni kształtowanych w różnych procesach technologicznych
Warszawa, 2005 , str 176-185
44 Makuch S., Kacalak W.: Właściwości sprężyste podatnych narzędzi ściernych o spoiwach poliuretanowych
Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005 , str 65-72, ISBN 83-7207-568-9
45 Makuch S., Kacalak W., Cincio R.: Estimation of possibility obtained the specified geometry of surface structure in polishing process of the flexible grinding tools
Engineering Mechanics International Journal for theoretical and applied mechanics, Trest, Czech Republic, September 26-29 2005 , str 127-134, vol. 12, ISBN 3
46 Królikowski T., Bałasz B., Kacalak W., Cincio R.: Kompleksowy modularny system symulacji procesu szlifowania
Warszawa, 2005 , str 159-168
47 Kacalak W., Bernat A.: Analiza przydatności zaadaptowanej metody fotosteremetrycznej w zadaniu rekonstrukcji powierzchni narzędzi ściernych
Sarbinowo Morskie, wrzesień 2005
48 Kacalak W., Majewski M.: Inteligentny system obustronnej głosowej komunikacji systemu sprawdzania wiedzy ze studentem w procesach zdalnego kształcenia
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin-Osieki, czerwiec 9-11 2005 , str 101-108
49 Kacalak W., Majewski M.: System automatycznej identyfikacji osoby w procesach sprawdzania i oceny poziomu wiedzy
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin-Osieki, czerwiec 9-11 2005 , str 109-112
50 Kacalak W., Majewski M.: Konferencja Nowe technologie w kształceniu na odległość
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin-Osieki, czerwiec 9-11 2005 , str 121-128
51 Kacalak W., Majewski M.: Wybrane problemy automatycznego rozpoznawania komunikatów operatora z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Krakowskiej, Zakopane, 2003
52 Kacalak W., Lewkowicz R., Ściegienka R.: Metody obróbki powierzchni czołowych uszczelnień ceramicznych
Łódź - Spała, 2003 , str 367-372
53 Kacalak W., Makuch S.: Charakterystyka procesu wygładzania powierzchni narzędziami podatnymi z uwzględnieniem oddziaływań między ziarnami
Łódź - Spała, 2003 , str 255-260
54 Kacalak W., Makuch S., Witkowski T.: Mechanizmy wygładzania powierzchni z zastosowaniem podatnych narzędzi ściernych
Słupsk, 2003 , str 93-104
55 Kacalak W., Szatkiewicz T.: Hybrydowy system optymalizacji trajektorii przemieszczeń względnych narzędzi i przedmiotów w systemach technologicznych
Mielno, 2003 , str 46-53
56 Kacalak W., Szatkiewicz T.: New Algorythms for Trajectory Optimisation of Displacement of Tools and Objects in Production Systems
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, February 20-21 2003 , str 183-190
57 Kacalak W., Szatkiewicz T.: New algorithms for trajectory optimisation of displacement of tools and objects in production systems
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003 , str 182-190
58 Kasprzyk M., Kacalak W.: Wybrane problemy modelowania trwałości i zużycia ściernicy, w ujęciu probabilistycznym
Koszalin - Osieki, 2002
59 Lenartowicz M., Krzyżyński T., Lipiński D., Kacalak W.: Optymalizacja rozpoznawania detali w procesie obróbki ceramiki
Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, maj 2002 , str 327-333, ISBN 30
60 Kacalak W., Bernat A.: Zmiany i trendy w nadzorowaniu, diagnostyce i optymalizacji parametrów procesu szlifowania
Koszalin - Osieki, 2002
61 Kacalak W., Lipiński D., Krzyżyński T.: Kompleksowy system nadzorowania stanów procesu szlifowania
Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, maj 2002 , str 191-203, ISBN 30
62 Kacalak W., Lipiński D., Krzyżyński T., Lenartowicz M.: Inteligentne systemy kompensacji zakłóceń w procesach precyzyjnego szlifowania
Koszalin, 2002
63 Kacalak W., Kukiełka L., Łupicka O.: Hybrydowe układy sterowania położeniem narzędzia i głębokością nagniatania w procesie powierzchniowego nagniatania tocznego
Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, maj 2002 , str 213-225, ISBN 30
64 Kacalak W., Kasprzyk M., Gutnik M., Traczyk W.: Opory przemieszczeń materiału w strefie mikroskrawania
Wrocław-Duszniki Zdrój, 2002 , str 149-154
65 Kacalak W., Kasprzyk M., Gutnik M., Traczyk W.: Modelowanie oporów przemieszczeń materiału w strefie mikroskrawania
Koszalin - Osieki, 2002
66 Kacalak W., Majewski M.: Systemy diagnostyki procesów szlifowania z obustronną głosową komunikacją urządzenia technicznego z operatorem
Koszalin - Osieki, 2002
67 Kacalak W., Majewski M.: Interaktywny system obustronnej komunikacji głosowej samochodu i kierowcy
Słupsk, 2002 , str 83-94
68 Kacalak W., Majewski M., Lipiński D.: Diagnostyka procesów technologicznych z systemem głosowej komunikacji z operatorem
Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, maj 2002 , str 203-213, ISBN 30
69 Kacalak W., Lewkowicz R., Ściegienka R.: Podstawy efektywnego doboru parametrów i warunków mikrowygładzania foliowymi taśmami ściernymi
Wrocław-Duszniki Zdrój, 2002 , str 155-160
70 Bałasz B., Kacalak W., Królikowski T., Lipiński D.: Wybrane metody symulacji procesu szlifowaniaVIII Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej \"Symulacja w Badaniach i Rozwoju\"
Gdańsk-Sobieszewo, 2001 , str 9-15
71 Bałasz B., Kacalak W., Królikowski T., Lipiński D.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji stanów określonych poprzez symulacje procesów szlifowania
Gdańsk-Sobieszewo, 2001 , str 16-21
72 Kacalak W., Lipiński D., Krzyżyński T.: Application of Fuzzy Logic Methods to Disturbance Compensation in Processes of Fine Grinding
Osieki/Koszalin, 2001
73 Kacalak W., Kukiełka L.: Determination of yield stress of metals from chemical composition and microstructure
Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej 2001, Koszalin, 2001 , str 117-131, vol. 29
74 Kacalak W., Lewkowicz R., Ściegienka R.: Mikrowygładzanie powierzchni tworzyw sztucznych foliowymi taśmami ściernymi
Zakopane, wrzesień 2001 , str 127-134
75 Kacalak W., Krzyżyński T., L. K., Kasprzyk M.: Material Movement Resistance in the Zone of Micro-Machining with Abrasive Grain Tool-Points
Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej 2001, Koszalin, 2001 , str 97-117, vol. 29
76 Kacalak W., Romanowski T.: Modelowanie rozkładu ciepła w procesach szlifowania długich gwintów
Gdańsk-Sobieszewo, 2001 , str 173-179
77 Kacalak W., Krzyżyński T., Kukiełka L.: Application of Fuzzy Logic Algorithms to Irregular Disturbance Compensation in Technological Processes
Z angew. Math. Mech., 2000 , str Suppl. 3, pp. S589-S590, vol. 80
78 Kacalak W., Krzyżyński T., Lewkowicz R., Bałasz B.: Specific Energy Minimization in Processes of Abrasive Machining
Z angew. Math. Mech., 2000 , str Suppl. 3, pp. S587-S588, vol. 80
79 Kacalak W., Krzyżyński T., Lewkowicz R., Bałasz B.: Random Components Auto-Correlation and its Influence on Estimation of Grinding Process Models
Z angew. Math. Mech., 2000 , str Suppl. 3, pp. S585-S586, vol. 80
80 Bałasz B., Kacalak W., Kasprzyk M., Królikowski T.: Wybrane zagadnienia modelowania i symulacji procesów obróbki ściernej
Białystok, 1999
81 Bałasz B., Kacalak W., Królikowski T.: Metoda symulacji procesu szlifowania
Gdańsk, 1999
82 Królikowski T., Kacalak W., Bałasz B.: Wybrane problemy generowania modeli topografii ściernicy
Gdańsk, 1999
83 Kacalak W., Kasprzyk M.: Opory przemieszczeń materiału w strefie mikroskrawania
Gdańsk, 1999
84 Kacalak W., Lewkowicz R., Łukianowicz C., Ściegienna R.: Wybrane problemy i efekty interferencyjnych pomiarów mikrotopografii powierzchni
Gdańsk, 1999
85 Kacalak W., Lewkowicz R., Ściegienka R.: Wybrane zagadnienia obróbki jonowej powierzchni metali
Zeszyty naukowe, Mechanika 46, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1999 , str 61-68, ISSN 225
86 Kacalak W., Lewkowicz R., Ściegienna R.: Mikrowygładzanie otworów foliowymi taśmami ściernymi
Gdańsk, 1999
87 Kacalak W., Lewkowicz R., Ściegienna R.: Mikrowygładzanie zewnętrznych powierzchni walcowych foliowymi taśmami ściernymi o małych szerokościach
Gdańsk, 1999
88 Kacalak W.: Systemy finansowania szkolnictwa wyższego i algorytmy podziału środków na finansowanie działalności dydaktycznej
Koszalin, 1998 , str 21-40
89 Kacalak W.: Teoretyczne podstawy minimalizacji energii właściwej w proce-sach obróbki ściernej
Poznań, 1997 , str 77-81
90 Kacalak W.: Autokorelacja składników losowych i jej wpływ na estymację modeli procesów szlifowania
Poznań - Błażejewko, 1997 , str 73-76
91 Kacalak W., Lewkowicz R., Ściegienka S.: Zjawiska charakteryzujące procesy mikroskrawania
Poznań - Błażejewko, 1997 , str 81-84
92 Kacalak W., Lewkowicz R., Ściegienka S.: Właściwości makroagregatowych ściernic diamentowych i efekty ich stosowania w szlifowaniu ceramiki
Poznań - Błażejewko, 1997 , str 74-80
93 Kacalak W.: Metody i zastosowania sztucznej inteligencji do diagnostyki, optymalizacji i sterowania w procesach szlifowania
ŁÓDŹ, 1996
94 Kacalak W., Lewkowicz R., Zawadka W., Bałasz B.: Procesy mikroskrawania w niskich temperaturach
ŁÓDŹ, 1996
95 Kacalak W., Lewkowicz R., Zawadka W., Bałasz B.: Procesy mikroskrawania w próżni z wykorzystaniem oczyszczania jonowego
ŁÓDŹ, 1996
96 Kacalak W., Dziura Z.: Analiza przydatności różnych odmian szlifowania czołowego do obróbki małych elementów w cyklu automatycznym
ŁÓDŹ, 1996
97 Kacalak W.: Wybrane problemy konstrukcji i technologii precyzyjnych przekładni ślimakowych
Monografia Wydziału MechanicznegoPolitechnika Koszalińska, Koszalin, 1995 , ISSN 51
98 Kacalak W.: Algorytm rozmytej kompensacji nieregularnych zakłóceń w układach precyzyjnego szlifowania
Wrocław, 1995 , str 217-222
99 Kacalak W.: Metodyka tworzenia algorytmów wnioskowania rozmytego do optymalizacji i sterowania w procesach szlifowaniaPrace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - XVIII Na-ukowa Szkoła Obróbki Ściernej
Wrocław, 1995 , str 95-102
100 Kacalak W., Wawryn K.: Optymalizacja cykli współrzędnościowego szlifowania otworów z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
Wrocław, 1995 , str 223-228
101 Precht W., Kacalak W., Czyżyniewski A.: Wpływ jakości urządzeń skrawających na ich właściwości użytkowe po pokryciu warstwą azotku tytanu
Łódź, Wrzesień 1994
102 Kacalak W.: Wprowadzenie do wnioskowania rozmytego w zastosowaniu do analizy cech procesu szlifowania
PAN, Poznań, Koszalin,, październik 1994 , str 115-122
103 Kacalak W.: Metodyka przetwarzania informacji niepewnej i tworzenia algorytmów do sterowania procesami szlifowania z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych
PAN, Poznań, Koszalin, październik 1994 , str 123-132
104 Kacalak W.: Algorytm rozmytej kompensacji nieregularnych zakłóceń w układach technologicznych
PAN, Poznań, Koszalin, październik 1994 , str 133-144
105 Kacalak W.: Modele zużycia ściernego powierzchni narzędzi pokrytych warstwą TiN
Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, Koszalin, 1994 , str 13-23
106 Kacalak W.: Zastosowanie sieci neuropodobnych w budowie i eksploatacji maszyn
Miesięcznik Naukowo-Techniczny MECHANIK, 1994 , str 45-49, ISSN 2
107 Kacalak W., Kacalak A.: Biologiczne podstawy tworzenia sztucznych sieci neuronowych
PAN, Poznań, Koszalin,, październik 1994 , str 11-20
108 Kacalak W., Wawryn K.: Some aspects of the modified competitive self learning neural network algorithm
St Louis, USA, listopad 1994 , str 103-109
109 Kacalak W., Wawryn K.: Modyfikacje zwiększające efektywność uczenia konkurencyjnego sztucznych sieci neuronowych w wybranych zastosowaniach technicznych
PAN, Poznań, Koszalin, październik 1994 , str 21-32
110 Kacalak W., Lewkowicz R.: Wybrane problemy mikroskrawania w próżni
Kraków, 1994 , str 101-108
111 Kacalak W., Lewkowicz R.: Efektywność procesu mikroskrawania w niskich temperaturach
Kraków, 1994 , str 93-100
112 Kacalak W.: Kierunki prac nad nowymi metodami intensyfikacji procesów szlifowania materiałów trudnoobrabialnych
Koszalin, 1993 , str 297-300
113 Kacalak W.: Wybrane problemy zastosowań sieci neuronowych w technologii maszyn
Materiały PAN, Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego, WSInż Koszalin., 1993 , str 28-42
114 Kacalak W.: Nowe rozwiązania przekładni ślimakowych z regulowanym luzem bocznym
PAN, Politechnika Poznańska, Poznań, 1993 , str 59-73
115 Kacalak W., Lewkowicz R.: Neue Methode des Präzisionsschleifens von Schnecken und Schrauben beträchtlicher länge
PAN, Politechnika Poznańska, Poznań, 1993 , str 74-86
116 Kacalak W.: Podstawy nowej metody precyzyjnego szlifowania śrub o znacznej długości
Rozprawy Politechniki Rzeszowskiej, Materiały XV Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Rzeszów, 1992 , str 93-102
117 Kacalak W.: Postępy w teorii i technologii szlifowania
Łódź, 1991 , str 5-18
118 Kacalak W., Dziura Z., Ściegienka R.: Lokalne zróżnicowanie obciążenia czynnej powierzchni ściernicy w procesie zautomatyzowanej obróbki małych kształtek ceramicznych
Rzeszów, 1990 , str 75-84
119 Kacalak W., Szczepaniak K.: Wybrane problemy optymalizacji zautomatyzowanego procesu szlifowania małych kształtek ceramicznych
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Materiały XII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Poznań, 1989 , str 98-105
120 Kacalak W., Stępień P.: Metody kształtowania ściernego regularnej makrogeometrii na powierzchniach utwardzonych
Wrocław, 1989 , str 24-33
121 Kacalak W., Pluta Z., Stępień P.: Nowe metody i narzędzia do kształtowania regularnej makrogeometrii powierzchni utwardzonych
Wrocław, 1987 , str 227-236
122 Kacalak W.: Technologiczne i ekonomiczne korzyści optymalizacji szlifowania z uwzględnieniem probabilistycznego charakteru procesu
Kraków, 1986 , str 113-120
123 Kacalak W., Koziarski A., Migdał W., Woźniak K.: Ocena stanu i perspektywy rozwoju narzędzi ściernych
Łódź, 1986 , str 5-20
124 Kacalak W., Ściegienka S.: Szlifowanie małych kształtek ceramicznych o bardzo dużym naddatku obróbkowym w cyklu automatycznym
Łódź, 1986 , str 71-80.
125 Kacalak W., Pluta Z.: Zastosowanie ściernic elastycznych do usuwania zadziorów i zaokrąglania krawędzi w przedmiotach płaskich
Łódź, 1986 , str 99-108
126 Kacalak W.: Zestaw laboratoryjny do wyznaczania naprężeń w warstwie wierzchniej
Gorzów Wielkopolski, 1985 , str 647-657
127 Kacalak W.: Kierunki rozwoju narzędzi skrawających
Gorzów Wielkopolski, 1985
128 Kacalak W.: Własności eksploatacyjne narzędzi ściernych i problemy ich oceny
Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, 1985 , str 113-132
129 Kacalak W.: Kształtowanie regularnej makrogeometrii obrabianej powierzchni podczas szlifowania ściernicą o specjalnie ukształtowanej powierzchni bocznej i obwodowej
Gorzów Wielkopolski, 1985 , str 272-285
130 Kacalak W., Pomirski A.: Stanowisko do szybkiej oceny własności skrawnych ściernic
Lubniewice, 1985 , str 4-15
131 Kacalak W., Lewkowicz R.: Dopuszczalne niewyważenie statyczne ściernic
Lubniewice, 1985 , str 111-124.
132 Kacalak W.: Mechanizm kumulacji skutków zakłóceń losowych oraz zmian warunków obróbki w aspekcie optymalizacji procesów skrawania
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Politechnika Poznańska, Poznań, 1984 , str 145-149, ISSN 30
133 Kacalak W.: Wyznaczenie trwałości narzędzi ściernych z uwzględnieniem losowego charakteru procesu szlifowania z nałożonymi warunkami ograniczającymi
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, . Politechnika Poznańska, Poznań, 1984 , str 151-156, ISSN 30
134 Kacalak W.: Geometryczno-kinematyczna charakterystyka wydajnej metody szlifowania małych kształtek ceramicznych
Politechnika Gdańska, 1984 , str 53-64
135 Kacalak W.: Wprowadzenie do modelowania procesów szlifowania z uwzględnieniem probabilistycznego charakteru zużywania się narzędzi ściernych
Gorzów Wielkopolski, 1983 , str 44-65
136 Kacalak W.: Analiza przyczyn i możliwości minimalizacji odchyłek skoku szlifowanych powierzchni śrubowych ślimaków
Lubniewiece, 1983 , str 179-188
137 Kacalak W.: Zależność trwałości ściernicy od warunków ograniczających w procesie kształtowego szlifowania uzębień
Lubniewice, 1983 , str 197-204
138 Kacalak W.: Odkształcenia cieplne szlifowanych ślimaków i ich wpływ na odchyłkę skoku
Lubniewice, 1983 , str 171-184
139 Kacalak W., Poletajew B.: Charakterystyka nowej metody kształtowania regularnej makrogeometrii szlifowanej powierzchni w postaci równomiernie rozłożonych wgłębień
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, VI Szkoła Naukowa Obróbki Ściernej. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 1983 , str s. 182-187., ISSN 3
140 Kacalak W., Konfisz J.: Wybrane problemy sygnalizacji stylu narzędzia z obrabianym przedmiotem w operacjach precyzyjnego szlifowania
Warszawa, 1983
141 Kacalak W., Konfisz J., Ziółkowski S.: Sposoby automatyzacji i urządzenia do precyzyjnego szlifowania płaszczyzn w małych elementach ceramicznych
Warszawa, 1983
142 Kacalak W., Lewkowicz R.: Wybrane uwagi o modyfikacji zarysu szlifowanych ślimaków i frezów obwiedniowych do obróbki ślimacznic
Lubniewice, 1983 , str 122-139.
143 Kacalak W., Lewkowicz R.: Wybrane problemy sprawdzania ślimaków stożkopochodnych
Politechnika Łódzka, Rydzyna, 1983 , str 212-222
144 Kacalak W., Poletajew B.: Stan naprężeń w warstwie wierzchniej jako kryterium trwałości ściernicy
Warszawa, 1982 , str 19-27
145 Pluta Z., Kacalak W.: Mikroskopowa analiza śladów skrawania ceramiki alundowej ziarnem diamentowym
Gorzów Wielkopolski-Lubniewice, 1981 , str 190-206
146 Kacalak W.: Optymalizacja częstotliwości obciągania ściernicy
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, Koszalin, 1981 , str 5-14, ISSN 4
147 Kacalak W., Kapłonek S.: Technologiczne przesłanki stosowania ściernic o nieciągłej powierzchni roboczej
Łódź, 1981 , str 130-132
148 Kacalak W., Kapłonek S.: Chropowatość i falistość powierzchni szlifowanej ściernicą o nieciągłej powierzchni roboczej
Gorzów Wielkopolski - Lubniewice, 1981 , str 167-189
149 Kacalak W., Plichta S.: Możliwości zmniejszania naprężeń ostatecznych i mikropęknięć powierzchni przez użycie ściernic o nieciągłej powierzchni roboczej
Gorzów Wielkopolski - Lubniewice, 1981 , str 167-189
150 Kacalak W., Śmiałek W., Ściegienka S.: Stan geometryczny powierzchni gładzonych osełkami elastycznymi
Gorzów Wielkopolski - Lubniewice, 1981 , str 216-227
151 Kacalak W.: Wybrane uwagi o modelach rozkładów odchyłek wymiarów kształtu obrabianych przedmiotów
Koszalin, 1980 , str 82-102
152 Kacalak W., Kacalak A., Karpiński T.: Wpływ sterowania adaptacyjnego granicznego w procesie wzdłużnego, kłowego szlifowania wałków na dokładność obróbki
Rydzyna, 1980 , str 203-212
153 Kacalak W., Woźniak K.: Wpływ kształtu ziarna ściernego na przebieg i wyniki szlifowania
Czasopismo PAN \"Postępy technologii maszyn i urządzeń\", Warszawa, 1980
154 Kacalak W., Karpiński T.: Probabilistyczne ujęcie procesu zużycia narzędzi ściernych
Koszalin, 1980 , str 103-131
155 Kacalak W.: Problemy i efekty stosowania obrabiarek sterowanych numerycznie
Słupsk, 1979 , str 10-25
156 Kacalak W., Stępień P.: Matematyczna symulacja obciążenia ziarn aktywnych i rozkładu mocy w strefie styku ściernicy z przedmiotem obrabianym
Kraków, 1979 , str 4-6
157 Kacalak W., Kapłonek S.: Wybrane aspekty nieciągłości procesu powstawania wióra podczas skrawania ściernego
Kraków, 1979 , str 17-20
158 Lewkowicz R., Kacalak W., Plichta J., Słowiński B.: Wybrane wyniki badań zdolności skrawnych ściernic gruboziarnistych
Koszalin-Kołobrzeg, 1978 , str 238-242
159 Karpiński T., Kacalak W., Kacalak A.: Analiza teoretyczna stanów ustalonych podczas adaptacyjnego optymalizującego sterowania procesem szlifowania
Warszawa, 1978
160 Karpiński T., Kacalak W., Stępień P.: Matematyczny model budowy ściernicy jako narzędzie analizy i optymalizacji własności narzędzi ściernych
Warszawa, 1978
161 Karpiński T., Kacalak W., Plichta S., Plichta J.: Współzależność wybranych parametrów topografii roboczej powierzchni ściernicy i naprężeń ostatecznych w warstwie wierzchniej szlifowanych przedmiotów
Warszawa, 1978
162 Kacalak W.: Wybrane problemy optymalizacji procesu szlifowania powierzchni śrubowych
Warszawa, 1978 , str s. 333-343.
163 Kacalak W.: Teoretyczne i doświadczalne podstawy minimalizacji odkształceń cieplnych w szlifowanych śrubach
Warszawa, 1978
164 Kacalak W.: Problemy optymalizacji procesu szlifowania powierzchni śrubowych
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Instytutu Budowy Maszyn Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, Koszalin, 1978 , str 24-156, ISSN 2
165 Kacalak W.: Stochastyczna analiza odchyłek skoku szlifowania powierzchni śrubowych
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Instytutu Budowy Maszyn Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, Koszalin, 1978 , str 154-168, ISSN 2
166 Kacalak W., Słowiński B.: Analiza wpływu postaci funkcji celu i warunków ograniczających na wyniki optymalizacji czołowego szlifowania płaszczyzn
Kołobrzeg, 1978 , str 132-146
167 Kacalak W., Plichta J., Plichta S.: Wpływ czasu i parametrów szlifowania na własności fizyczne warstwy wierzchniej
Kołobrzeg, 1978 , str 147-160
168 Kacalak W., Woźniak K., Słowiński B.: Wpływ spiekalności ziaren na siły szlifowania i chropowatość powierzchni
Kołobrzeg, 1978 , str 101-110
169 Kacalak W., Woźniak K., Plichta S., Plichta J.: Własności eksploatacyjne ściernic o różnej spiekalności ziaren
Kołobrzeg, 1978 , str 111-119
170 Kacalak W., Stępień P.: Metoda matematycznej symulacji procesów kształtowania szlifowanej powierzchni
Warszawa, 1978
171 Kacalak W., Lewkowicz R.: Energetyczny model procesu szlifowania
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Instytutu Budowy Maszyn Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, Koszalin, 1978 , str 113-133, ISSN 1/2
172 Kacalak W., Lewkowicz R., Słowiński B.: Energetyczny model czołowego szlifowania płaszczyzn
Kołobrzeg, 1978 , str 120-130
173 Kacalak W., Kapłonek S.: Analiza wpływu zużycia ściernego i intensywności wykruszeń ziaren aktywnych na przebieg procesu szlifowania
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Prace Instytutu Budowy Maszyn Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, Koszalin, 1978 , str 242-256, ISSN 2
174 Kacalak W., Kapłonek S., Słowiński B.: Problemy wyboru kryteriów oceny własności eksploatacyjnych ściernic
Kołobrzeg, 1978 , str 90-99
175 Kacalak W., Śmiałek W.: Wpływ procesu polerowania na topografię powierzchni płytek ceramicznych
Kołobrzeg, 1978 , str 316-323
176 Kacalak W., Śmiałek W., Stępień P.: Wpływ wybranych parametrów polerowania na topografię wygładzanej powierzchni
Kołobrzeg, 1978 , str 305-315
177 Kacalak W., Pluta Z.: Analiza procesu skrawania elastycznie zamocowanymi pojedynczymi ziarnami ściernymi w aspekcie optymalizacji procesu polerowania
Warszawa, 1978
178 Kacalak W., Pluta Z.: Analiza rozkładu nacisków w strefie obróbki podczas polerowania ściernicami elastycznymi
Kołobrzeg, 1978 , str 333-343
179 Kacalak W., Pluta Z.: Rozkład wartości nacisków w strefie polerowania ściernicą elastyczną
Kołobrzeg, 1978 , str 333-343
180 Kacalak W., Pluta Z.: Topografia śladów skrawania elastycznie zamocowanym pojedynczym ziarnem ściernym
Kołobrzeg, 1978 , str 324-332
181 Karpiński T., Kacalak W.: Analiza obciążenia i zużycia ostrzy frezów ślimakowych w procesie frezowania kół walcowych o zębach prostych
Czasopismo PAN \"Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń\", 1977 , str 31-46, ISSN 1/1977
182 Karpiński T., Kacalak W.: Model matematyczny trwałości ściernicy
Łódź, 1976 , str 5-16
183 Karpiński T., Kacalak W., Słowiński B.: Nowe podejście do problemu twardości narzędzi ściernych
Łódź, 1976 , str 40-52
184 Karpiński T., Kacalak W., Plichta J., Stępień P.: Parametry dla ocenki sostojania rabocej powierchnosti šlifowalnovo kruga
Kijów, USSR, 1976
185 Karpiński T., Kacalak W., Plichta J., Stępień P.: Parameters for evaluation of the condition of the working surfaces of grinding wheels
Materiały seminarium naukowego, Koszalin - NORTON (USA), 1976
186 Karpiński T., Kacalak W., Plichta J., Stępień P.: Parametry oceny stanu roboczej powierzchni ściernicy
Łódź, 1976 , str 17-21
187 Karpiński T., Kacalak W., Śmiałek W.: Analiza procesu polerowania ściernicami elastycznymi
Łódź, 1976 , str 225-236
188 Kacalak W.: On performance testing of grinding wheels
Materiały seminarium naukowego, NORTON (USA), 1976
189 Kacalak W., Pluta Z.: Elastyczność ściernic polerskich i jej wpływ na proces polerowania
Łódź, 1976 , str 160-174
190 Kacalak W.: Problemy i efekty szlifowania szybkościowego
Koszalin, 1975 , str 75-88
191 Kacalak W.: Analiza błędów zarysu ślimaków Archimedesa i gwintów trapezowych szlifowanych ściernicami krążkowymi o zarysie prostoliniowym w przekroju osiowym
Koszalin, 1975 , str 10-25
192 Karpiński T., Kacalak W.: Pole temperatur i odkształcenia cieplne przedmiotu w procesie szlifowania powierzchni śrubowych
Rzeszów, 1974 , str 207-221
193 Kacalak W., Karpiński T.: Siły w procesie szlifowania powierzchni śrubowych i ich wpływ na trwałość ściernicy
Rzeszów, 1974 , str 223-238
194 Kacalak W., Tomkowska A., Tandecka K.: Modelowanie procesu kształtowania powierzchni w procesie mikrowygładzania z zastosowaniem folii ściernych
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej , str 279-288

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl