1. Opracowanie zestawu aplikacji usprawniających zarządzanie małą firmą w zakresie optymalizacji asortymentu produkcji
 2. Opracowanie relacyjnej bazy danych do wspomagania systemu magazynowania
 3. Aplikacja do klasyfikacji obiektów technicznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
 4. Rozpoznawanie obrazów i obiektów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
 5. Optymalizacja trajektorii z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
 6. Wybrane zastosowania techniczne sztucznych sieci neuronowych do optymalizacji parametrów procesu
 7. Diagnostyka zakłóceń w procesach z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
 8. Algorytmy i aplikacja do doboru cech narzędzi ściernych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
 9. Podstawy doboru parametrów szlifowania z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
 10. Wybrane zastosowania techniczne sztucznych sieci neuronowych - prognozowanie wyników procesu
 11. Aplikacja do zastosowań procedur kontrlii jakości
 12. Algorytmy i aplikacja do sekwencyjnej analizy danych
 13. Optymalizacja komponentów systemu komputerowego z zastosowaniem algorytmów genetycznych
 14. Aplikacja do generowania planów i rozkładów zajęć
 15. Ekspertowy system doradczy wyboru marki i typu samochodu z zastosowaniem wnioskowania rozmytego
 16. System sprawdzania wiedzy z automatyczną identyfikacją osoby egzaminowanej
 17. Aplikacja do automatycznego testowania wiedzy o systemach operacyjnych
 18. Aplikacja do automatycznego testowania wiedzy i oceny egzaminowanych w zakresie podstaw programowania
 19. Aplikacja do automatycznego testowania wiedzy i oceny egzaminowanych w zakresie podstaw przetwarzania informacji
 20. Aplikacja do automatycznego testowania wiedzy i oceny egzaminowanych w zakresie podstaw sztucznej inteligencji
 21. Aplikacja do wizualizacji działania systemów komputerowych
 22. Baza danych jako system do wspomagania decyzji o wyborze komponentów systemów komputerowych
 23. Baza dokumentów z wyszukiwaniem danych na podstawie zapytań w języku naturalnym
 24. System zarządzania bazą publikacji i udostępniania danych w Internecie
 25. Optymalizacja problemów technicznych w środowisku Excel XP
 26. Opracowanie systemu oceny rankingowej pracowników według różnych kryteriów
 27. Aplikacja do automatycznego generowania podsumowania obszernych opracowań
 28. Aplikacja do automatycznej analizy zainstalowanego oprogramowania w komputerze
 29. Aplikacja do analizy podobieństwa technliogicznego przedmiotów
 30. Aplikacja od oceny kosztochłonności wykonania typowych elementów maszyn
 31. Aplikacja do analizy zawartości plików rejestrowych i oceny pracy operatora komputera
 32. Aplikacja do prognozowania zmian temperatury otoczenia
 33. Aplikacja do generowania formantów stanowiących elementy wskazujące w wirtualnych przyrządach pomiarowych
 34. Aplikacja do optymalizacji wybranych problemów komunikacyjnych
 35. Aplikacja do automatycznej oceny testów z wykorzystaniem skanowanego obrazu arkusza odpowiedzi
 36. Zestaw procedur do sprawdzania poprawności różnych typów wprowadzanych danych do arkuszy kalkulacyjnych
 37. Zestaw procedur sterujących przebiegiem prezentacji w środowisku PowerPoint
 38. Aplikacja do zarządzania treścią stron WWW dla systemu nauki zdalnej
 39. Aplikacja do generowania zawartości i administracji bazą danych dla systemu nauki zdalnej
 40. Opracowanie systemu automatycznej aktualizacji zawartości i układu graficznego witryny internetowej
 41. Aplikacja wypełniająca zadania serwisu informacyjnego na temat wybrany przez użytkownika
 42. Aplikacja do prezentacji treści za pomocą uproszczonego języka obrazkowego, z przeznaczeniem do informowania operatorów urządzeń technliogicznych sprawniej, niż za pomocą tekstu
 43. Aplikacja do intranetowego zbierania danych o zaliczeniach i ocenach studentów
 44. Opracowanie serwisu internetowego dostosowującego zestaw treści do preferencji użytkowników
 45. Aplikacja do generowania stałych fragmentów kodu programu w języku C++ na podstawie oceny potrzeb programisty
 46. Aplikacja do formatowania wydruków kodu programu w języku C++
 47. Aplikacja do generowania liczb losowych o różnych rozkładach wraz z wizualizacją postaci rozkładu
 48. Opracowanie systemu do rozliczania obciążeń dydaktycznych
 49. Pakiet aplikacji do prezentacji zastosowań inżynierskich nowego języka C#
 50. Opracowanie wybranych zastosowań aplikacji rozpoznających mowę (interfejs SAPI 50)
 51. Zastosowanie zbiorów przybliżonych w systemach wspomagania decyzji
 52. Opracowanie wizualizacji systemu komputerowego i jego komponentów z wykorzystaniem pakietów do modelowania 3D
 53. Opracowanie serwisu prezentacji nowości w zbiorach bibliotecznych
 54. Opracowanie aplikacji do prezentacji montażu komputera i przygotowania środowiska pracy operatora systemu komputerowego
 55. Opracowanie aplikacji do prezentacji metod kompresji danych
 56. Opracowanie przykładów programowania w środowisku Windows dla wybranych zastosowań technicznych
 57. Opracowanie pakietu aplikacji do ilustracji metod szyfrowania danych
 58. Projekt aplikacji do pozyskiwania i analizy obrazów z kamer internetowych
 59. Komputerowa symulacja wypełnienia przestrzeni kulami
 60. Komputerowa wizualizacja kliizji i zderzeń obiektów
 61. Opracowanie aplikacji realizującej funkcje zaawansowanego kalkulatora
 62. Program demonstrujący tworzenie krzywych Beziera
 63. Opracowanie aplikacji do wizualizacji obiektów geometrycznych w przestrzeni
 64. Opracowanie aplikacji do umieszczania i wydobywania treści zapisanych w plikach graficznych
 65. Opracowanie aplikacji do generowania fraktali
 66. Opracowanie aplikacji do rozpoznawania znaków złożonych z elementów LCD
 67. Zestaw przykładów dydaktycznych do ilustracji wybranych zastosowań sztucznych sieci neuronowych
 68. Zestaw przykładów dydaktycznych do ilustracji wybranych, technicznych zastosowań wnioskowania rozmytego
 69. Zestaw przykładów dydaktycznych do ilustracji wybranych zastosowań algorytmów genetycznych w technice
 70. Zestaw przykładów dydaktycznych do ilustracji wybranych metod sortowania w zastosowaniach inżynierskich
 71. Zestaw przykładów dydaktycznych do ilustracji wybranych metod przeszukiwania zbiorów danych w zastosowaniach inżynierskich
 72. Zestaw przykładów dydaktycznych do ilustracji zastosowań złożonych struktur danych w zastosowaniach inżynierskich
 73. Zestaw przykładów dydaktycznych do ilustracji programowania aplikacji internetowych z opracowaniem wybranych zastosowań inżynierskich
 74. Aplikacja internetowa wspomagająca dobór łożysk tocznych
 75. Zestaw przykładów dydaktycznych do iluOpracowanie zestawu aplikacji usprawniających zarządzanie małą firmą w zakresie optymalizacji asortymentu produkcji
 76. Opracowanie relacyjnej bazy danych do wspomagania systemu magazynowania
 77. Aplikacja do klasyfikacji obiektów technicznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
 78. Rozpoznawanie obrazów i obiektów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
 79. Optymalizacja trajektorii z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
 80. Wybrane zastosowania techniczne sztucznych sieci neuronowych do optymalizacji parametrów procesu
 81. Diagnostyka zakłóceń w procesach z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
 82. Algorytmy i aplikacja do doboru cech narzędzi ściernych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
 83. Podstawy doboru parametrów szlifowania z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
 84. Wybrane zastosowania techniczne sztucznych sieci neuronowych - prognozowanie wyników procesu
 85. Aplikacja do zastosowań procedur kontrlii jakości
 86. Algorytmy i aplikacja do sekwencyjnej analizy danych
 87. Optymalizacja komponentów systemu komputerowego z zastosowaniem algorytmów genetycznych
 88. Aplikacja do generowania planów i rozkładów zajęć
 89. Ekspertowy system doradczy wyboru marki i typu samochodu z zastosowaniem wnioskowania rozmytego
 90. System sprawdzania wiedzy z automatyczną identyfikacją osoby egzaminowanej
 91. Aplikacja do automatycznego testowania wiedzy o systemach operacyjnych
 92. Aplikacja do automatycznego testowania wiedzy i oceny egzaminowanych w zakresie podstaw programowania
 93. Aplikacja do automatycznego testowania wiedzy i oceny egzaminowanych w zakresie podstaw przetwarzania informacji
 94. Aplikacja do automatycznego testowania wiedzy i oceny egzaminowanych w zakresie podstaw sztucznej inteligencji
 95. Aplikacja do wizualizacji działania systemów komputerowych
 96. Baza danych jako system do wspomagania decyzji o wyborze komponentów systemów komputerowych
 97. Baza dokumentów z wyszukiwaniem danych na podstawie zapytań w języku naturalnym
 98. System zarządzania bazą publikacji i udostępniania danych w Internecie
 99. Optymalizacja problemów technicznych w środowisku Excel XP
 100. Opracowanie systemu oceny rankingowej pracowników według różnych kryteriów
 101. Aplikacja do automatycznego generowania podsumowania obszernych opracowań
 102. Aplikacja do automatycznej analizy zainstalowanego oprogramowania w komputerze
 103. Aplikacja do analizy podobieństwa technliogicznego przedmiotów
 104. Aplikacja od oceny kosztochłonności wykonania typowych elementów maszyn
 105. Aplikacja do analizy zawartości plików rejestrowych i oceny pracy operatora komputera
 106. Aplikacja do prognozowania zmian temperatury otoczenia
 107. Aplikacja do generowania formantów stanowiących elementy wskazujące w wirtualnych przyrządach pomiarowych
 108. Aplikacja do optymalizacji wybranych problemów komunikacyjnych
 109. Aplikacja do automatycznej oceny testów z wykorzystaniem skanowanego obrazu arkusza odpowiedzi
 110. Zestaw procedur do sprawdzania poprawności różnych typów wprowadzanych danych do arkuszy kalkulacyjnych
 111. Zestaw procedur sterujących przebiegiem prezentacji w środowisku PowerPoint
 112. Aplikacja do zarządzania treścią stron WWW dla systemu nauki zdalnej
 113. Aplikacja do generowania zawartości i administracji bazą danych dla systemu nauki zdalnej
 114. Opracowanie systemu automatycznej aktualizacji zawartości i układu graficznego witryny internetowej
 115. Aplikacja wypełniająca zadania serwisu informacyjnego na temat wybrany przez użytkownika
 116. Aplikacja do prezentacji treści za pomocą uproszczonego języka obrazkowego, z przeznaczeniem do informowania operatorów urządzeń technliogicznych sprawniej, niż za pomocą tekstu
 117. Aplikacja do intranetowego zbierania danych o zaliczeniach i ocenach studentów
 118. Opracowanie serwisu internetowego dostosowującego zestaw treści do preferencji użytkowników
 119. Aplikacja do generowania stałych fragmentów kodu programu w języku C++ na podstawie oceny potrzeb programisty
 120. Aplikacja do formatowania wydruków kodu programu w języku C++
 121. Aplikacja do generowania liczb losowych o różnych rozkładach wraz z wizualizacją postaci rozkładu
 122. Opracowanie systemu do rozliczania obciążeń dydaktycznych
 123. Pakiet aplikacji do prezentacji zastosowań inżynierskich nowego języka C#
 124. Opracowanie wybranych zastosowań aplikacji rozpoznających mowę (interfejs SAPI 50)
 125. Zastosowanie zbiorów przybliżonych w systemach wspomagania decyzji
 126. Opracowanie wizualizacji systemu komputerowego i jego komponentów z wykorzystaniem pakietów do modelowania 3D
 127. Opracowanie serwisu prezentacji nowości w zbiorach bibliotecznych
 128. Opracowanie aplikacji do prezentacji montażu komputera i przygotowania środowiska pracy operatora systemu komputerowego
 129. Opracowanie aplikacji do prezentacji metod kompresji danych
 130. Opracowanie przykładów programowania w środowisku Windows dla wybranych zastosowań technicznych
 131. Opracowanie pakietu aplikacji do ilustracji metod szyfrowania danych
 132. Projekt aplikacji do pozyskiwania i analizy obrazów z kamer internetowych
 133. Komputerowa symulacja wypełnienia przestrzeni kulami
 134. Komputerowa wizualizacja kliizji i zderzeń obiektów
 135. Opracowanie aplikacji realizującej funkcje zaawansowanego kalkulatora
 136. Program demonstrujący tworzenie krzywych Beziera
 137. Opracowanie aplikacji do wizualizacji obiektów geometrycznych w przestrzeni
 138. Opracowanie aplikacji do umieszczania i wydobywania treści zapisanych w plikach graficznych
 139. Opracowanie aplikacji do generowania fraktali
 140. Opracowanie aplikacji do rozpoznawania znaków złożonych z elementów LCD
 141. Zestaw przykładów dydaktycznych do ilustracji wybranych zastosowań sztucznych sieci neuronowych
 142. Zestaw przykładów dydaktycznych do ilustracji wybranych, technicznych zastosowań wnioskowania rozmytego
 143. Zestaw przykładów dydaktycznych do ilustracji w
 144. stracji programowania w języku VBA z opracowaniem zastosowań inżynierskich
 145. Architektura i administrowanie w systemie operacyjnym Windows XP w aspekcie komputerowego wspomagania prac inżynierskich (praca grupowa)
 146. Zastosowania techniczne i graficzne teorii fraktali i opisów chaosu
 147. Baza publikacji naukowych pracowników Pliitechniki Koszalińskiej umożliwiająca prowadzenie kompleksowych analiz i rankingów
 148. Aplikacja wspomagająca obsługę rekrutacji na I rok studiów
 149. Ekonomiczne i inżynierskie zastosowania arkuszy kalkulacyjnych
 150. Analiza energetyczna procesu szlifowania
 151. Formaty plików graficznych i metody operacji na plikach
 152. Projektowanie aplikacji inżynierskich dla Windows XP z wykorzystaniem nowoczesnego interfejsu użytkownika
 153. Automatyzacja obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych
 154. Zestaw aplikacji do analizy i oceny wyników działalności przedsiębiorstwa i efektywności wybranych przedsięwzięć technicznych
 155. Optymalizacja wybranych operacji szlifowania
 156. Procedury przetwarzania obrazów i dźwięku w zastosowaniach technicznych
 157. Wzorcowe rozwiązania inżynierskich i ekonomicznych problemów z użyciem arkuszy kalkulacyjnych i wykorzystaniem własnych procedur i formuł obliczeniowych
 158. Zastosowanie Visual Basic for Application w rozwiązywaniu problemów inżynierskich i ekonomicznych
 159. Wizualizacja zależności z=f(x,y) jako graficzna analiza przebiegu zmienności funkcji w zastosowaniach technicznych
 160. Pakiet aplikacji do optymalizacji systemów Windows XP poprzez weryfikacje i modyfikacje parametrów konfiguracyjnych zapisanych w plikach rejestru
 161. Algorytmy i aplikacje w optymalizacji procesu dostaw materiałów
 162. Analiza rozwoju algorytmów, metod obliczeń i systemów komputerowych
 163. Algorytmizacja problemów obliczeniowych - podstawy i zastosowania inżynierskie
 164. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji przetwarzania danych w zastosowaniach inżynierskich
 165. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji przeszukiwania zbiorów danych w zastosowaniach inżynierskich
 166. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji przeszukiwania i operacji na danych tekstowych w zastosowaniach inżynierskich
 167. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji obsługi struktur danych w postaci list w zastosowaniach inżynierskich
 168. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji przetwarzania danych w postaci drzew i ich reprezentacji w zastosowaniach inżynierskich
 169. Aplikacja wspomagająca system egzaminów testowych i analizę ilościową ich wyników
 170. Metody sortowania danych, porównanie czasów oraz prezentacja wybranych metod sortowania
 171. Zastosowanie nowych metod programowania aplikacji internetowych
 172. Podstawy instalowania, wykorzystania i pracy sterowników sprzętowych i programowych w komputerach klasy PC
 173. Automatyzacja doboru komponentów systemu komputerowego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
 174. Automatyzacja doboru komponentów systemu komputerowego z zastosowaniem algorytmów genetycznych
 175. Zestaw aplikacji do współpracy z systemami CAD
 176. Opracowanie pakietu arkuszy kalkulacyjnych do wspomagania działania instytucji gospodarczych i jednostek administracyjnych
 177. Aplikacja do generowania programów w języku C++ przeznaczonych do realizacji obliczeń inżynierskich
 178. System ekspertowy do diagnozowania przyczyn i prognozowania skutków awarii w systemach komputerowych
 179. Opracowanie aplikacji dydaktycznych do ilustracji inżynierskich zastosowań sztucznych sieci neuronowych
 180. Opracowanie aplikacji dydaktycznych do ilustracji inżynierskich zastosowań wnioskowania rozmytego
 181. Opracowanie aplikacji dydaktycznych do ilustracji inżynierskich zastosowań algorytmów genetycznych
 182. Opracowanie prezentacji ilustrującej podstawowe algorytmy przetwarzania danych w zastosowaniach inżynierskich
 183. Opracowanie prezentacji ilustrującej wybrane algorytmy optymalizacji dyskretnej w zastosowaniach inżynierskich
 184. Opracowanie aplikacji i prezentacji do ilustracji cech procesów losowych o różnych mechanizmach kumulacji zakłóceń
 185. Metody rozpoznawania obrazów z zastosowaniem wnioskowania rozmytego
 186. Opracowanie aplikacji dydaktycznych do wizualizacji wybranych procesów obróbki
 187. Opracowanie aplikacji do wspomagania obliczeń wybranych układów technicznych
 188. Opracowanie aplikacji do rejestrowania, przetwarzania i prezentacji publikacji naukowych
 189. Opracowanie aplikacji do kompleksowej prezentacji programów studiów i programów przedmiotów oraz planów zajęć
 190. Wybrane problemy przetwarzania grafiki i obrazów wideo w zastosowaniach dydaktycznych
 191. Zestaw aplikacji komputerowych wspomagających proces serwisu sprzętu technicznego
 192. Podstawy tworzenia komputerowych baz danych do wspomagania decyzji technicznych
 193. Podstawy tworzenia komputerowych baz danych do wspomagania decyzji o doborze materiałów konstrukcyjnych
 194. Podstawy tworzenia komputerowych baz danych do wspomagania decyzji o doborze metod obróbki
 195. Aplikacje komputerowe wspomagające zarządzaniem i eksploatacją środków transportowych
 196. Komputerowa baza danych do analiz statystycznych cech charakteryzujących regiony kraju po reformie administracyjnej
 197. Zastosowanie algorytmów genetycznych do rozwiązywania wybranych problemów technicznych
 198. System wspomagający tworzenie aplikacji w języku C++
 199. System wspomagający analizę struktury programu zapisanego w języku C++
 200. Opracowanie systemu do układania planów zajęć
 201. Opracowanie wzorców podstawowych funkcji matematycznych z automatyczną weryfikacją poprawności danych i wyników obliczeń
 202. Opracowanie systemu do komputerowego wspomagania ankietowania i analizy danych
 203. Opracowanie zestawu pomocy dydaktycznych do programowania zasobów dla środowiska Windows
 204. Opracowanie aplikacji do wyszukiwania plików i ich powtórzeń na nośnikach danych
 205. Wybrane problemy optymalizacji procesu transportu
 206. Modelowanie i symulacja procesów przewodzenia ciepła w obrabianych przedmiotach
 207. Zestaw przykładów dydaktycznych do ilustracji problemów kompresji danych
 208. Aplikacja do analizy danych w systemie wspomagania zarządzania jakością
 209. Komputerowy system wielokryterialnego wspomagania planowania produkcji
 210. Aplikacja do wielokryterialnego programowania liniowego w środowisku Excel
 211. System zarządzania bazą danych studentów
 212. System zdalnego nauczania z wykorzystaniem sieci Internet
 213. Aplikacja do oceny ilorazu inteligencji w zakresie zastosowań, percepcji i kreatywności technicznej
 214. Zbiór aplikacji do nauczania technicznych i ekonomicznych zastosowań VBA
 215. Tworzenie aplikacji i serwisów internetowych do wspomagania obliczeń inżynierskich
 216. Opracowanie przykładów dydaktycznych do inżynierskich zastosowań programowania obiektowego
 217. Opracowanie aplikacji do generowania rozwiązań metodą chwytów wynalazczych
 218. Opracowanie dokumentacji i zbioru przykładów do zastosowań Statistica Neural Networks
 219. Opracowanie zestawu makr (VBA) wspomagających rozwiązywanie problemów inżynierskich
 220. Opracowanie zbioru aplikacji do ilustracji wybranych problemów z zakresu teorii pomiarów
 221. Opracowanie interpretera wyrażeń do zastosowania w obliczeniach inżynierskich w języku C++ lub C#
 222. Opracowanie interpretera wyrażeń do zastosowania w obliczeniach inżynierskich w języku makr VBA
 223. Opracowanie zbioru szablonów interaktywnych prezentacji multimedialnych do zastosowań technicznych
 224. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji problemów kompresji danych
 225. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji problemów zarządzania pamięcią
 226. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji problemów zastosowań fraktali
 227. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji problemów przetwarzania grafiki
 228. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji problemów modelowania procesów technliogicznych
 229. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji problemów modelowania rozmytego
 230. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji problemów generowania obrazów o określonych właściwościach
 231. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji problemów automatyzacji wymiany danych między aplikacjami
 232. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji problemów wydajności algorytmów w sortowaniu danych
 233. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji problemów obsługi masowej
 234. Opracowanie pomocy dydaktycznych w formie aplikacji do ilustracji i realizacji obliczeń w rozwiązywaniu wybranych problemów technicznych
 235. Tworzenie robotów i agentów sieciowych (WWW) wraz z opracowaniem przykładowych aplikacji
 236. Techniczne i programowe aspekty obsługi dysków twardych wraz z opracowaniem przykładowych aplikacji
 237. Podstawy programowania urządzeń wejścia (klawiatura, myszka) w systemie Win32 wraz z przykładowymi aplikacjami
 238. Opracowanie algorytmów i programów do generowania liczb losowych w zastosowaniu do modelowania procesów
 239. Opracowanie zbioru aplikacji do ilustracji algorytmów przeszukiwania licznych zbiorów danych
 240. Opracowanie aplikacji w postaci sztucznej sieci neuronowej do realizacji zadań klasyfikacji obiektów technicznych
 241. Opracowanie algorytmów i procedur w języku VBA do realizacji obliczeń inżynierskich z zastosowaniem arkuszy kalkulacyjnych
 242. Opracowanie algorytmów i procedur w języku VBA do realizacji zadań optymalizacji wybranych operacji technliogicznych z zastosowaniem arkuszy kalkulacyjnych
 243. Opracowanie analizy obrazów w modelowaniu procesów mikroskrawania z wykorzystaniem wektoryzacji obrazów bitowych
 244. Opracowanie aplikacji do wspomagania i prezentacji metod zapewniania dobrego stylu i efektywnego kodu programów w językach C i C++
 245. Opracowanie zbioru szablonów do automatyzacji obliczeń inżynierskich z zastosowaniem arkuszy kalkulacyjnych
 246. Opracowanie zestawu testów do oceny wydajności obliczeń z zastosowaniem różnorodnych procedur w różnych językach programowania (np C, C++, Visual Basic, Delphi)
 247. Opracowanie aplikacji do modyfikowania interfejsu użytkownika w systemach Win32
 248. Opracowanie systemu ekspertowego do wspomagania doboru pasowań w procesie konstruowania
 249. Opracowanie systemu ekspertowego do wspomagania doboru materiałów w procesie konstruowania elementów maszyn
 250. Opracowanie systemu ekspertowego do wspomagania doboru i rozmieszczenia śrub w połączeniach śrubowych w aspekcie optymalizacji sztywności i wytrzymałości połączenia
 251. Opracowanie systemu ekspertowego do wspomagania doboru parametrów kół zębatych w projektowanych przekładniach wielostopniowych
 252. Opracowanie metod komputerowego zapisu informacji o kształcie, położeniu i powiązaniu elementów zespołów i całych urządzeń technicznych
 253. Programowe i sprzętowe aspekty inżynierskich zastosowań kart graficznych - przykłady programowania procesów graficznych
 254. Algorytmy szyfrowania i systemy ochrony danych inżynierskich
 255. Opracowanie aplikacji do wspomagania administrowania siecią komputerową w przedsiębiorstwie średniej wielkości
 256. Nowoczesne metody i systemy przesyłania dokumentacji technicznej wraz z własnymi przykładami zastosowań
 257. Podstawy tworzenia i przykładowe inżynierskie zastosowania sieciowych skryptów komunikacyjnych
 258. Analiza podatności układu technliogicznego do szlifowania elementów ceramicznych i opracowanie koncepcji odkształceń z zastosowaniem wnioskowania rozmytego
 259. Algorytmy i programy do kompensacji zakłóceń w procesach szlifowania
 260. Aplikacja do realizacji zadań obsługi sprzedaży w przedsiębiorstwie średniej wielkości
 261. Program użytkowy do prezentacji przetwarzania danych i zastosowań fotografii cyfrowej w analizie obrazów powierzchni narzędzi
 262. Aplikacja do wspomagania wykrywania przestępczości komputerowej i prezentacji metod jej zwalczania
 263. Podstawy programowania animacji obiektów graficznych
 264. Inżynierska grafika komputerowa w pakiecie OpenGL wraz z podstawami programowania
 265. Zastosowania języka programowania w pracy administratora sieci wraz z opracowaniem przykładowych aplikacji
 266. Inżynierskie aplikacje internetowe
 267. Techniczne i programowe aspekty diagnostyki błędów i uszkodzeń sieci komputerowej
 268. Opracowanie aplikacji do automatyzacji tworzenia inżynierskich animacji komputerowych
 269. Opracowanie systemów ekspertowych do diagnozowania stanu bezpieczeństwa drogowego w mieście średniej wielkości
 270. Opracowanie aplikacji do analiz ekonomicznych w jednostkach gospodarczych
 271. Baza danych o strukturze zatrudnienia i strukturze jednostek gospodarczych w mieście średniej wielkości
 272. Zastosowanie technik multimedialnych do nowych form informowania bezobsługowego wraz z opracowaniem przykładowej aplikacji dla kandydatów na studia
 273. Metody wspomagania obliczeń w komputerowej grafice inżynierskiej wraz z przykładowymi programami ilustrującymi ich wykorzystanie
 274. Aplikacja do automatycznego przetwarzania formularzy i analizy danych
 275. Opracowanie bazy danych o ośrodkach oraz tematach badawczych i wynikach ich realizacji w zakresie precyzyjnego szlifowania
 276. Opracowanie bazy danych o ośrodkach oraz tematach badawczych i wynikach ich realizacji w zakresie zastosowań sztucznych sieci neuronowych
 277. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji zjawisk unoszenia elektromagnetycznego
 278. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji zjawisk unoszenia elektrodynamicznego
 279. Wizualizacja pracy robotów przemysłowych
 280. Pakiet aplikacji do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem
 281. Badania efektywności chłodzenia i wentylacji podzespołów komputerowych w różnych konfiguracjach sprzętowych
 282. Zastosowanie obiektowych baz danych do analizy wyników badań eksperymentalnych
 283. Analiza opłacalności recyklingu pojazdów samochodowych
 284. Opracowanie przykładów zastosowania języka Perl w pracy administratora sieci
 285. Opracowanie aplikacji do wspomagania diagnostyki błędów i uszkodzeń sieci komputerowej
 286. Prezentacja metod identyfikacja i autoryzacji w ochronie zasobów wraz z przykładami zastosowań
 287. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji modelowania problemów nieliniowych metodą elementów skończonych
 288. Analiza zagadnienia kontaktowego przy wykorzystaniu programu ABAQUS
 289. Analiza zagadnienia kontaktowego przy wykorzystaniu programu ANSYS
 290. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji modelowania problemów brzegowo-początkowych przy wykorzystaniu programu FEMAP
 291. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji modelowania problemów brzegowo-początkowych przy wykorzystaniu programu ANSYS
 292. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji modelowania problemów brzegowo-początkowych przy wykorzystaniu programu ABAQUS
 293. Numeryczna analiza stanu przemieszczeń powierzchni chropowatej podczas zgniotu
 294. Numeryczna analiza stanów odkształcenia i naprężenia pozostałych w warstwie wierzchniej po nagniataniu powierzchni chropowatej
 295. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji wyników analiz numerycznych przy wykorzystaniu programu FEMAP
 296. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji analiz numerycznych przy wykorzystaniu programu ANSYS
 297. Opracowanie pomocy dydaktycznych do ilustracji analiz numerycznych przy wykorzystaniu programu ABAQUS
 298. Opracowanie programu komputerowego do wspomagania procesu identyfikacji
 299. Opracowanie programu komputerowego do analizy procesu nagniatania
 300. Prognozowanie szeregów czasowych metodą wyrównywania wykładniczego w diagnostyce procesów
 301. Metody przetwarzania zbiorów baz danych w zastosowaniach inżynierskich
 302. Podstawy budowy i programowania urządzeń wejścia - wyjścia w systemach komputerowych
 303. Opracowanie komputerowej bazy danych do wspomagania procesów obsługi masowej
 304. Opracowanie systemu do komputerowego zbierania i analizy danych
 305. Opracowanie aplikacji do komputerowego wspomagania zadań w procesach programowania urządzeń sterowanych numerycznie
 306. Opracowanie aplikacji do zarządzania bazami danych studentów
 307. Metody i zastosowania systemów radionawigacji satelitarnej wraz z analizą dokładności systemu
 308. Opracowanie baz danych do wspomagania zarządzania obsługą magazynów
 309. Podstawy budowy i programowania sterowników stosowanych w obrabiarkach
 310. Opracowanie algorytmów obliczeń i aplikacji do wspomagania projektowania wybranych konstrukcji maszyn i urządzeń
 311. Opracowanie specjalizowanego, naukowego edytora formuł matematycznych i symbliicznych zapisów technicznych
 312. Aplikacja do komputerowego wspomagania projektowania sprzęgieł
 313. Nowe rozwiązania techniczne stosowane w budowie systemów alarmowych, systemów kontrlii dostępu i przeciwpożarowych
 314. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w aplikacjach do głosowej komunikacji urządzeń technicznych z użytkownikami
 315. Opracowanie systemu ekspertowego do wspomagania doboru pasowań w procesie konstruowania
 316. Komputerowe wspomaganie projektowania przekładni zębatych
 317. Komputerowa baza danych do analiz statystycznych cech charakteryzujących tworzone zbiory wraz z przykładami
 318. Podstawy zastosowań Internetu jako narzędzia usprawniającego zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach
 319. Opracowanie pakietu arkuszy kalkulacyjnych do wspomagania działania instytucji gospodarczych i jednostek administracyjnych
 320. Opracowanie aplikacji do rozwiązywania wybranych problemów obliczeń w budowie maszyn
 321. Aplikacja do wspomagania prognozowania w dziedzinie techniki
 322. Aplikacja do wspomagania systemu dostaw materiałów
 323. Aplikacja do wyszukiwania błędów w dokumentacji technicznej

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl