Strona główna Profil naukowy Działalność naukowa
Badania naukowe Katedry obejmują wiele problemów z zakresu technologii maszyn, mikro i nanotechnologii, zastosowań technologii informacyjnych w przemyśle, zastosowań sztucznej inteligencji, symulacji komputerowych, metrologii powierzchni, algorytmów i programowania komputerów, cybernetyki, technologii mobilnych, interakcji urządzeń technicznych i ich operatorów oraz podstaw technologii przyszłości.

 Opracowania dla potrzeb procesu kształcenia dotyczą ponadto:
 • Podstaw tworzenia aplikacji komputerowych
 • Przetwarzania informacji
 • Aplikacji graficznych
 • Modelowania 3D
 • Metodyki badań
 • Narzędzi do wspomagania inżynierskich zastosowań komputerów
 • Oprogramowania urządzeń mobilnych
 • Zastosowań pakietów komputerowych do obliczeń inżynierskich i ekonomicznych
 • Aplikacji do prognozowania
 • Aplikacji wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
 • Zastosowań systemów multimedialnych
 • Przetwarzania obrazów
 • Komunikacji głosowej
 • Aplikacji do wspomagania kreatywności

Badania naukowe i oferta współpracy z przemysłem koncentrują się na problemach i zadaniach z następujących zakresów:
 • diagnostyka, optymalizacja i automatyzacja procesów mikroobróbki oraz procesów obróbki dokładnej, także materiałów trudno obrabialnych,
 • budowa i eksploatacja precyzyjnych urządzeń technologicznych.
 • nowatorskie technologie wytwarzania,
 • rozwiązywanie nietypowych problemów technologicznych,
 • zastosowania technik twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych,
 • prognozowanie trendów technologicznych, preferencji użytkowników, cech produktów, programów produkcyjnych,
 • szkolenie kadr w zakresie technik twórczego myślenia, inżynierskich zastosowań komputerów, zastosowań sztucznej inteligencji w układach technicznych, sterowaniu i podejmowaniu decyzji,
 • tworzenie oprogramowania do rozwiązywania i wizualizacji problemów technicznych z wykorzystaniem języków C, C++, C#,
 • tworzenie aplikacji inżynierskich, baz i hurtowni danych oraz zarządzania zbiorami danych i dokumentów,
 • opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie systemów informatycznych oraz infrastruktury dla MiSP,
 • rozwój i zastosowań narzędzi e-learningowych,
 • ochrona danych i bezpieczeństwa systemów (audyt, zabezpieczenia, doradztwo),
 • gromadzenie i analiza danych, budowa systemów wspomagania decyzji, wdrażanie rozwiązań Business Intelligence,
 • rozwój systemów komunikacji i wymiany informacji oraz aplikacji mobilnych,
 • tworzenie aplikacji internetowych i aplikacji do kształcenia zdalnego,
 • komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania,
 • modelowanie i symulacje procesów wytwarzania,
 • opiniowanie wniosków dotyczących nowych technologii, nowych produktów, celowości i uzasadnienia inwestycji technicznych,
 • realizacji przedsięwzięć wysokiego ryzyka i postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • analizy stanu wiedzy i tworzenie baz wiedzy,
 • oceny techniczne i ekonomiczne programów i przedsięwzięć innowacyjnych,
 • organizowanie warsztatów w celu poszukiwania nowatorskich rozwiązań problemów określonej firmy,
 • opracowywanie strategii i programów rozwoju regionalnego, lokalnego oraz programów dla jednostek gospodarczych.

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl