Poniżej przedstawiamy informacje o prowadzonych przez Katedrę Mechaniki Precyzyjnej specjalnościach.

Folder informacyjny specjalności: Inżynierskie Zastosowania Komputerów Folder informacyjny specjalności: Inżynierskie Zastosowania Komputerów Folder informacyjny specjalności: Technologie i Urządzenia Mobilne Folder informacyjny specjalności: Technologie Informacyjne w Przemyśle
Folder IZK (pdf) Folder IZK (pdf) Folder TiUM (pdf) Folder TIwP (pdf)

Świąteczne ogłoszenie prasowe
Świąteczne ogłoszenie prasowe (pdf)

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl