Nowe projekty:

                         

Najnowsze prace

Opis:

"Projekt zawierał program badawczy, obejmujący opracowanie nowych hybrydowych narzędzi ściernych o budowie mikroagregatowej i podwyższonej porowatości, zapewniających zmniejszenie energii właściwej szlifowania, zwłaszcza w obróbce stopów metali lekkich, eliminację zjawiska zapychania przestrzeni między ziarnami warstwami obrabianego materiału oraz zapewniających możliwość wytwarzania ściernic o charakterystykach precyzyjniej dostosowanych do zadań technologicznych."

Okres realizacji projektu od 2013.11.01 do 2016.10.31.

Projekt realizowany w konsorcjum naukowym:

Lider: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

Partner: ANDRE ABRASIVE ARTICLES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Wybrane artykuły, w których opublikowano wyniki badań:

  1. Modelowanie i analiza procesów mikroskrawaniaagregatami ściernymi.

  2. Ocena zużycia promieniowego nowych narzędzi do szlifowania stopów metali lekkich, zawierających mikroagregaty ścierne z wykorzystaniem metody skanowania przestrzennego.

  3. Procesy szlifowania kompozytów żywiczno-ceramicznych z zastosowaniem narzędzi zawierających mikroagregaty ścierne.


(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl