Patenty:

                         
PATENTY
1. Ściegienka R., Kacalak W., Pluta Z., Derkacz A., Ziółkowski S., Kundzicz W., Piotrowski R.: Sposób i urządzenie do dwustronnego szlifowania płaskich powierzchni czo-łowych, zwłaszcza małych walcowych elementów ceramicznych.
Patent nr 161 480
2. Ziółkowski S., Konfisz J., Ściegienka R., Kacalak W.: Zawieszenie wrzeciennika zwłaszcza szlifierki do płaszczyzn pracującej czołem ściernicy.
Patent nr 147 152
3. Ziółkowski S., Ściegienka R., Kacalak W., Konfisz J.: Układ przeniesienia napędu na przesuwne osiowo wrzeciono obrabiarki, zwłaszcza szlifierki pracującej czołem ściernicy.
Patent nr 146 616
4. Ziółkowski S., Ściegienka R., Kacalak W., Konfisz J.: Wrzeciennik z osiowo przesuwnym wrzecionem zwłaszcza szlifierki do ceramiki elektronicznej.
Patent nr 147 223
5. Ziółkowski S., Kacalak W.: Wrzeciennik z osiowo przesuwnym wrzecionem zwłaszcza do szlifierki pracującej czołem ściernicy.
Patent nr 136 507
6. Ziółkowski S., Kacalak W.: Zawieszenie wrzeciennika zwłaszcza szlifierki do płaszczyzn pracującej czołem ściernicy.
Patent nr 136 506
7. Kacalak W.: Czujnik kontaktronowy. Wzór użytkowy.
Patent nr 33 627
8. Kacalak W.: Sposób wyznaczania twardości ściernic.
Patent nr 108 628
9. Kacalak W.: Układ połączeń funkcjonalnych urządzenia od rejestracji nierówności powierzchni.
Patent nr 101 668
10. Kacalak W.: Urządzenie do frezowania obwiedniowego stycznego ślimacznic.
Patent nr 147 824
11. Kacalak W.: Urządzenie do pomiaru elastyczności ściernic polerskich.
Patent nr 108 622
12. Kacalak W.: Moduł mikronapędu.
Patent nr 296 377
13. Kacalak W.: Narzędzie ścierne do kształtowania regularnej makrogeometrii obrabianej powierzchni.
Patent nr 152 827
14. Kacalak W.: Narzędzie ścierne do wykonywania płytkich wgłębień na powierzchniach.
Patent nr 145 286
15. Kacalak W.: Narzędzie ścierne i sposób jego wytwarzania.
Patent nr 118 215
16. Kacalak W.: Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne.
Patent nr 289 293
17. Kacalak W.: Obsada ściernicy.
Patent nr 137 918
18. Kacalak W.: Przekładnia ślimakowa bezluzowa.
Patent nr 301 669
19. Kacalak W.: Przekładnia ślimakowa bezluzowa.Przekładnia ślimakowa bezluzowa.
Patent nr 296 444
20. Kacalak W.: Przekładnia ślimakowa.
Patent nr 137 131
21. Kacalak W.: Sposób obciągania ściernicy.
Patent nr 152 828
22. Kacalak W., Derkacz A.: Układ napędowy stołu obrotowego obrabiarki.
Patent nr 160 800
23. Kacalak W., Derkacz A.: Układ nośny obrabiarki z obrotowym stołem, zwłaszcza do obróbki drobnych przedmiotów.
Patent nr 161 644
24. Kacalak W., Derkacz A., Markiewicz A.: Urządzenie do oczyszczania cieczy, zwłaszcza chłodząco - smarującej.
Patent nr 289 036
25. Kacalak W., Kacalak A.: Sposób sterowania procesem wzdłużnego szlifowania wałków.
Patent nr 137 418
26. Kacalak W., Lubiński A.: Końcówka przewodu pneumatycznego, zwłaszcza do urządzenia do pompowania opon samochodowych.
Patent nr 280 555
27. Kacalak W., Lubiński A.: Sposób szlifowania dokładnych powierzchni śrubowych, zwłaszcza długich gwintów.
Patent nr 160 799
28. Kacalak W., Lubiński A.: Urządzenie do składowania i transportu przedmiotów.
Patent nr P 284 462
29. Kacalak W., Lubiński A.: Przekładnia ślimakowa bezluzowa.
Patent nr 160 312
30. Kacalak W., Poletajew B., Pluta Z.: Sposób i narzędzie ścierne do kształtowania regularnej makrogeometrii obrabianej powierzchni w postaci równomiernie rozmieszczonych wgłębień.
Patent nr 137 405
31. Kacalak W., Łukianowicz C.: Sposób i układ do pomiaru nierówności powierzchni.
Patent nr 140 791
32. Kacalak W., i i.: Sposób szlifowania płaskiego, zwłaszcza drobnych elementów ceramicznych oraz urządzenie do szlifowania płaskiego zwłaszcza drobnych elementów ceramicznych.
Patent nr 142 132
33. Kacalak W., i i.: Sposób i urządzenie do gładkościowej obróbki płaszczyzn przedmiotów drobnych, zwłaszcza elementów ceramicznych pokrytych cienkimi warstwami innych materiałów.
Patent nr 141 138
34. Kacalak W., Konfisz J., Derkacz A., Bokiej S.: Stół obrotowy szlifierki z gniazdami ustalającymi do obróbki płaskich przedmiotów.
Patent nr P 285 765
35. Kacalak W., Konfisz J., Derkacz A., Bokiej S., Tomaszewicz M.: Mechanizm do umieszczania płaskich przedmiotów w gniazdach stołu obrabiarki.
Patent nr P 161 479
36. Kacalak W., Ryckiewicz J.: Precyzyjna przekładnia ślimakowa.
Patent nr 288 496
37. Kacalak W., Ryckiewicz J., Ziółkowski S.: Przekładnia ślimakowa bezluzowa.
Patent nr 288 498
38. Kacalak W., Ryckiewicz J., Ziółkowski S.: Przekładnia ślimakowa do bezluzowego przenoszenia momentów obrotowych.
Patent nr 288 497
39. Kacalak W., Ryckiewicz J., Ziółkowski S.: Przekładnia ślimakowa z regulowanym luzem międzyzębnym.
Patent nr 288 495
40. Kacalak W., Tatoń J., Derkacz A.: Przekładnia ślimakowa bezluzowa.
Patent nr 160 314
41. Kacalak W., Lewkowicz R., Ściegienka R.: Taśma ścierna.
Patent nr 301 670
42. Kacalak W., Lewkowicz R., Lechowski T.: Sposób pomiaru niedokładności zarysu powierzchni śrubowej ślimaka oraz urządzenie do jego realizacji.
Patent nr 137 523
43. Kacalak W., Ściegienka R.: Sposób precyzyjnej obróbki płaskich powierzchni, zwłaszcza obróbki drobnych przedmiotów ceramicznych w cyklu automatycznym.
Patent nr 161 481
44. Kacalak W., Ściegienka R., Lange A.: Zbiornik osadczy.
Patent nr 161 176
45. Kacalak W., Ściegienka R., Konfisz J., Derkacz A.: Stół obrotowy szlifierki z gniazdami ustalającymi do precyzyjnej obróbki drobnych płaskich przedmiotów.
Patent nr 285 766
46. Kacalak W., Ściegienka R., Piotrowski R.: Stół obrotowy szlifierki z gniazdami ustalającymi do precyzyjnej obróbki drobnych płaskich przedmiotów.
Patent nr 287 493
47. Kacalak W., Ściegienka R., Ziółkowski S., Konfisz J.: Sposób szlifowania płaskiego, zwłaszcza drobnych przedmiotów o małej wysokości.
Patent nr 154 419
48. Kacalak W., Ściegienka R., Ziółkowski S., Konfisz J.: Zawieszenie wrzeciennika, zwłaszcza szlifierki ze stołem obrotowym.
Patent nr 147 222
49. Kacalak W., Ściegienka R., Pluta Z.: Tarcza podająca z gniazdami ustalającymi do elementów obrabianych.
Patent nr 285 386
50. Kacalak W., Ściegienka R., Pluta Z., Derkacz A., Ziółkowski S., Kundzicz W., Piotrowski R.: Sposób i urządzenie do dwustronnego szlifowania płaskich powierzchni czo-łowych, zwłaszcza małych walcowych przedmiotów ceramicznych.
Patent nr 285 396
51. Kacalak W., Konfisz T., Markiewicz A.: Stół obrotowy szlifierki z gniazdami ustalającymi do precyzyjnej obróbki drobnych płaskich przedmiotów.
Patent nr 161 790
52. Kacalak W., Opaliński W.: Końcówka przewodu pneumatycznego, zwłaszcza do łączenia z zaworem powietrza w ogumieniu pojazdu samochodowego.
Patent nr 123 826
53. Kacalak W., Opaliński W.: Rozpylacz do cieczy, zwłaszcza do aparatu lakierniczego.
Patent nr 129 714
54. Kacalak W., Śmiałek W.: Urządzenie próżniowe do mocowania przedmiotów z materiałów niemagnetycznych.
Patent nr 128 112
55. Kacalak W., Ściegienka Z., Pluta Z., Śmiałek W., Ziółkowski S.: Sposób i narzędzie do gładkościowej obróbki powierzchni.
Patent nr 141 828
56. Pluta Z., Kacalak W.: Uchwyt do mocowania pakietów płytek, zwłaszcza ceramicznych.
Patent nr 137 132
57. Ściegienka R., Kacalak W., Pluta Z., Derkacz A., Ziółkowski S., Kundzicz W., Piotrowski R.: Sposób i urządzenie do dwustronnego szlifowania płaskich powierzchni czo-łowych, zwłaszcza małych walcowych elementów ceramicznych.
Patent nr 161 480
58. Kacalak W., Tatoń J., Derkacz A.: Przekładnia Plimakowa bezluzowa.
Patent nr 160 314
59. Kacalak W., |ciegienka R., Pluta Z.: Tarcza podaj+/-ca z gniazdami ustalaj+/-cymi do elementów obrabianych.
Patent nr 161 647
60. Kacalak W., Opaliński W.: Końcówka przewodu pneumatycznego, zwłaszcza do ł+/-czenia z zaworem powietrza w ogumieniu pojazdu samochodowego.
Patent nr 126 047
61. Kacalak W., |miałek W.: Urz+/-dzenie próżniowe do mocowania przedmiotów z materiałów niemagnetycznych.
Patent nr 128 023
62. Kacalak W., |miałek W.: Urz+/-dzenie próżniowe do mocowania przedmiotów z materiałów niemagnetycznych.
Patent nr 128 113
63. Kacalak W., |miałek W.: Urz+/-dzenie próżniowe do mocowania przedmiotów z materiałów niemagnetycznych.
Patent nr 132 509
64. Kacalak W., |miałek W.: Urz+/-dzenie próżniowe do mocowania przedmiotów z materiałów niemagnetycznych.
Patent nr 137 130

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl