Do najważniejszych wdrożeń przemysłowych można zaliczyć:
 1. Zastosowania nowych metod precyzyjnego, zautomatyzowanego szlifowania małych elementów z materiałów trudno obrabialnych, w przemyśle elektronicznym. Wdrożono trzy nowe metody szlifowania.
 2. Automatyczne linie do precyzyjnej obróbki ceramiki i piezoceramiki. Wdrożono trzy generacje automatycznych linii do szlifowania.
 3. Współautorstwo i współpraca w opracowaniu hydraulicznej gładzarki do cylindrów z bezstopniową regulacją parametrów kinematycznych i nacisków roboczych.
 4. Współautorstwo i współpraca w opracowaniu rodziny zasilaczy elektrohydraulicznych o ciśnieniu 63 MPa.
 5. Współautorstwo i współpraca w opracowaniu szlifierki do głowic i bloków silników spalinowych.
 6. Współautorstwo i współpraca w opracowaniu szlifierki do zaworów.
 7. Współautorstwo i współpraca w opracowaniu pomp hydraulicznych o ciśnieniu do 63 MPa.
 8. Współautorstwo i współpraca w opracowaniu pras i rozpieraczy hydraulicznych.
 9. Współautorstwo i współpraca w opracowaniu sprężarki z wirującym tłokiem.
 10. Zastosowano nowe głowice do wygładzania foliami ściernymi.
 11. Opracowanie i zastosowanie w badaniach naukowych wielu kompleksowych stanowisk badawczych.
 12. Opracowanie i zastosowanie w pracach naukowych wielu programów oblicze-niowych i narzędziowych napisanych w języku C/C++/C#.
 13. Opracowanie 3 Polskich Norm dotyczących narzędzi do obróbki ściernej i obróbki wiórowej kół zębatych.
Efektem realizacji prac jest uzyskanie przez pracowników Katedry ponad osiemdziesięciu patentów.

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl