Strona główna Profil naukowy Prezentacje naukowe

Prezentacje naukowe:

 1. plik pptmAnaliza dokładności oceny stanu, zużycia i zalepień powierzchni czynnej narzędzi ściernych z zastosowaniem replik w systemie Repliset oraz skanowania przestrzennego w warunkach przemysłowych
 2. plik pptmAnaliza komplementarności wybranych zbiorów parametrów stereometrycznych powierzchni
 3. plik pptmAnaliza kształtu i położenia strefy obróbki w procesie szlifowania powierzchni śrubowych stożkopochodnych
 4. plik pptmAnaliza podobieństwa cech konstrukcyjnych projektowanych elementów z antywzorcami projektowymi
 5. plik pptmAnaliza wpływu cech stereometrycznych i rozmieszczenia wierzchołków ziaren folii ściernej na ukształtowanie nierówności obrabianej powierzchni
 6. plik pptmBadania modelowe procesu mikroskrawania
 7. plik pptmBudowa mikrowiórów oraz skutki mikronieciągłości ich tworzenia w procesach wygładzania powierzchni z zastosowaniem folii ściernych
 8. plik pptmEfekty mikrowygładzania foliami ściernymi o nieciągłej powierzchni czynnej
 9. plik pptmInnowacyjne modyfikacje procesu mikrowygładzania
 10. plik pptmInnowacyjne przekładnie ślimakowe do zastosowań w precyzyjnych mechanizmach i napędach
 11. plik pptmMetody identyfikacji zmian stanu czynnej powierzchni ściernic w wyniku starcia, zalepienia lub wykruszania ziaren
 12. plik pptmMetody wygładzania powierzchni technicznych
 13. plik pptmMetodyka analizy i oceny topografii powierzchni czynnej folii ściernych o wymiarach ziaren 0,5–15 µm
 14. plik pptmMetodyka badań i analiz oraz podstawy modelowania i symulacji procesów obróbki ściernej
 15. plik pptmMetodyka modelowania powierzchni czynnej narzędzi ściernych z uwzględnieniem korelacji przestrzennego rozmieszczenia ich wierzchołków (dla określonych ściernic rzeczywistych)
 16. plik pptmMetodyka modelowania powierzchni ziaren określonych materiałów ściernych
 17. plik pptmMetodyka oceny topografii diamentowych folii ściernych do precyzyjnego mikrowygładzania
 18. plik pptmModelowanie obciążeń ziaren aktywnych i sił w procesie szlifowania
 19. plik pptmModelowanie topografii powierzchni po procesie szlifowania z zastosowaniem mechanizmów kumulacji składowych o różnym wymiarze fraktalnym
 20. plik pptmOcena potencjału obróbkowego folii ściernych, z wykorzystaniem sumarycznego aktywnego profilu, wyznaczonego z uwzględnieniem kształtu strefy obróbki
 21. plik pptmPodstawy optymalizacji procesów szlifowania powierzchni śrubowych
 22. plik pptmPodstawy prognozowania cech stereometrycznych powierzchni wygładzanych z zastosowaniem folii ściernych
 23. plik pptmProbabilistyczna analiza aktywności ziaren na czynnej powierzchni ściernicy
 24. plik pptmProblemy automatyzacji procesów projektowania elementów i zespołów maszyn z zastosowaniem sztucznej inteligencji, w warunkach niepewności i niepowtarzalności zadań
 25. plik pptmProblemy naukowe i kierunki rozwoju procesów mikroobróbki ściernej
 26. plik pptmPrognozowanie właściwości technologicznych folii ściernych z zastosowaniem analiz widmowych powierzchni czynnej narzędzia
 27. plik pptmTopografia śladów skrawania tworzonych przez ziarna położone na czynnej powierzchni ściernicy podczas szlifowania płaszczyzn
 28. plik pptmWpływ warunków mikrowygładzania foliami ściernymi na aktywność ziaren i cechy kontaktu

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl