Do najważniejszych osiągnięć naukowych zespołu zaliczamy następujące rozwiązania i opracowania:
 1. Opracowanie nowych metod w pełni zautomatyzowanego, precyzyjnego szlifowania małych elementów z materiałów trudno obrabialnych, stosowanych w przemyśle elektronicznym.
 2. Opracowanie podstaw optymalizacji procesów szlifowania i wygładzania z uwzględnieniem probabilistycznego charakteru procesu i stochastycznie zmiennych warunków realizacji.
 3. Opracowanie niekonwencjonalnych narzędzi ściernych, o budowie pakietowej i warstwowej, nieciągłej powierzchni czynnej, do kształtowania regularnej makrogeometrii obrabianych powierzchni.
 4. Opracowanie teoretycznych i doświadczalnych podstaw kontroli zarysu elementów o nieprostokreślnych powierzchniach śrubowych oraz nowej metody pomiaru.
 5. Opracowanie teoretycznych i doświadczalnych podstaw konstrukcji i technologii precyzyjnych, bezluzowych przekładni ślimakowych.
 6. Opracowanie podstaw nowych metod intensyfikacji procesów szlifowania trudno obrabialnych materiałów ceramicznych.
 7. Opracowanie podstaw oceny właściwości narzędzi ściernych, z uwzględnieniem probabilistycznych cech ich budowy, zużywania się i stochastycznie zmiennych warunków ich eksploatacji.
 8. Opracowanie teoretycznych i doświadczalnych podstaw nowych metod kształtowania regularnej makrogeometrii na powierzchniach elementów maszyn o dużej twardości, a także na powierzchniach narzędzi ściernych.
 9. Opracowanie nowych, efektywnych algorytmów konkurencyjnego uczenia sztucznych sieci neuronowych bez nadzorowania w zastosowaniach do optymalizacji trajektorii narzędzi w systemach technologicznych.
 10. Opracowanie podstaw kompensacji zakłóceń w układach technologicznych z zastosowaniem systemów wnioskowania rozmytego.
 11. Metody optymalizacji cykli technologicznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych.
 12. Nowe metody intensyfikacji procesów szlifowania materiałów trudno obrabialnych z zastosowaniem nowych narzędzi ściernych o zróżnicowanej strefowo strukturze i makrogeometrii powierzchni czynnej, strefowym zróżnicowaniu właściwości materiału ziaren ściernych i spoiw w ściernicach diamentowych, w tym nowe narzędzia ścierne z ziarnami diamentowymi połączonymi w niewielkie agregaty spoiwem metalowym, rozmieszczone w warstwie ze spoiw niemetalowych.
 13. Opracowanie nowych głowic do mikrowygładzania powierzchni otworów foliowymi taśmami ściernymi.
 14. Opracowanie unikatowego stanowiska badawczego do badań procesu mikroskrawania w próżni, w różnych atmosferach i w bardzo niskich temperaturach.
 15. Opracowanie kompleksowej charakterystyki procesu mikroskrawania materiałów trudno obrabialnych, z określeniem wpływu ekstremalnych warunków pracy ziarna, a zwłaszcza badania procesów mikroskrawania w niskich temperaturach (do 78 K) oraz w próżni.
 16. Optymalizacja cyklu precyzyjnego, zautomatyzowanego szlifowania ściernicami diamentowymi elementów ceramicznych.
 17. Opracowanie inteligentnego systemu minimalizacji odkształceń cieplnych i kompensacji odchyłek położenia ściernicy i przedmiotu w procesie precyzyjnego szlifowania długich powierzchni śrubowych. Minimalizacja odkształceń cieplnych, której efektem ma być zmniejszenie odchyłek skoku wykorzystuje hybrydowy system wnioskowania rozmytego.
 18. Opracowanie systemu kompensacji odkształceń mechanicznych i wyrównywania obciążeń przedmiotów w układzie obróbkowym z wieloma ściernicami diamentowymi (do 5 ściernic) oraz kompensacji odchyłek położenia ściernicy i przedmiotu w procesie zautomatyzowanego precyzyjnego szlifowania małych elementów ceramicznych.
 19. Hybrydowy system kompensacji rozmytej, zapewniający kompensację skutków geometrycznych nieregularnych zakłóceń w procesach precyzyjnego szlifowania. W zadaniu tym opracowane są: szczegółowa metodyka kompensacji, algorytmy dla różnych strategii kompensacji oraz oprogramowanie systemu w obiektowym stylu programowania.
 20. Opracowanie podstaw modelowania i procedur kompleksowej symulacji procesów szlifowania.

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl