Komplet dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres :
Wydziałowa Komisjia Rekrutacyjna
ul. Racławicka 15-17
75-620 KOSZALIN
 • Kandydaci na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) składają następujące dokumenty:
  • Świadectwo maturalne (nowa matura) lub dojrzałości (stara matura) w oryginale,
  • podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu) z określeniem wydziału, kierunku i specjalności oraz rodzaju studiów
  • wypis z dowodu osobistego,
  • 4 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
  • orzeczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami,
  • wniesienie opłaty administracyjnej na indywidualne konto generowane podczas
   procedury elektronicznej rekrutacji.
  • (Opłata za postępowanie kwalifikacyjne nie podlega zwrotowi.)

 • Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) składają następujące dokumenty:
  • dyplom potwierdzający ukończenie studiów I stopnia,
  • podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu) z określeniem wydziału, kierunku i specjalności oraz rodzaju studiów
  • wypis z dowodu osobistego,
  • 4 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
  • orzeczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami,
  • wniesienie opłaty administracyjnej na indywidualne konto generowane podczas
   (Opłata za postępowanie kwalifikacyjne nie podlega zwrotowi.)

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl