Prognozy dotyczące XXI wieku stwierdzają, że w Polsce dominować będą średnie przedsiębiorstwa zaliczane do nowych dziedzin mechatroniki i cybernetyki, czyli mechaniki precyzyjnej zintegrowanej z elektroniką, inżynierią materiałową i technikami komputerowymi. Według planów rozwoju Regionu Środkowego te dziedziny przemysłu będą dominowały w północnej Polsce.

Nowoczesny przemysł nie może istnieć bez komputerowego wspomagania pracy na stanowiskach kierowniczych, w działach technicznych, ekonomicznych, marketingowych, planowania produkcji i nadzoru jakości. Na absolwentów takich specjalności jest już obecnie większe zapotrzebowanie (w wielu małych firmach, szkołach i uczelniach).


Zapewniamy profesjonalne przygotowanie absolwentów do pracy z systemami komputerowymi; proponujemy do wyboru ciekawe profile dyplomowania.

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl