Strona główna Publikacje Publikacje zagraniczne
PUBLIKACJE ZAGRANICZNE
1 Kacalak W., Szafraniec F., Tomkowski R., Łukianowicz C.: Metodyka oceny zdolności klasyfikacyjnej parametrów charakteryzujących cechy stereometryczne nierówności powierzchni
POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, maj 2011 , str 542-546, vol. 57
2 Kacalak W., Kunc R., Szafraniec F.: Analiza aktywności ziaren ściernych w procesach mikroszlifowania
Kraków, 2011 , str 150-163
3 Kacalak W., Szafraniec F., Kunc R.: Metoda mikroszlifowania płaszczyzn czołem ściernicy o hiperboloidalnej powierzchni czynnej
Kraków, 2011 , str 179-191
4 Kacalak W., Szafraniec F., Kunc R.: Modelowanie procesów mikroszlifowania płaszczyzn z zastosowaniem ściernic o stożkowej lub hiperboloidalnej powierzchni czynnej
Kraków, 2011 , str 164-177
5 Kacalak W., Szafraniec F.: Podstawy doboru cech geometrycznych metody i parametrów szlifowania czołem ściernicy o hiperboloidalnej powierzchni czynnej
Gdańsk, wrzesień 2011 , str 333-345
6 Kacalak W., Szafraniec F., Kunc R.: Wyniki modelowania i symulacji mikroszlifowania płaszczyzn z zastosowaniem ściernic o stożkowej lub hiperboloidalnej powierzchni czynnej
Gdańsk, wrzesień 2011 , str 356-368
7 Kacalak W., Królikowski T., Szafraniec F., Kunc R., Remelska H.: Metodyka doboru parametrów mikro? i nanoszlifowania dla okrePlonych wymagań, dotycz+/-cych chropowatoPci powierzchni
\"Agencja \"\"MAGA\"\"\", Łódź, 8-10 wrzesień 2010 , str 413-426, ISSN 83-920269-4-2
8 Kacalak W., Szafraniec F., Królikowski T., Kunc R., Remelska H.: Wybrane problemy maksymalizacji wydajności mikro- i nanoszlifowania dla ograniczeń nałożonych na określone parametry chropowatości powierzchni
\"Agencja \"\"MAGA\"\"\", Łódź, 8-10 wrzesień 2010 , str 455-468, ISSN 83-920269-4-2
9 Kacalak W., Szafraniec F., Kunc R., Remelska H.: Zastosowanie teorii fraktali do tworzenia i wizualizacji powierzchni o określonej topografii
Łódź, 8-10 wrzesień 2010
10 Kacalak W., Królikowski T., Szafraniec F., Kunc R., Remelska H.: Metodyka doboru parametrów mikro- i nanoszlifowania dla określonych wymagań, dotyczących chropowatości powierzchni
\"Agencja \"\"MAGA\"\"\", Łódź, 8-10 wrzesień 2010 , str 413-426, ISSN 83-920269-4-2
11 Kacalak W., Lipiński D., Bałasz B., Królikowski T., Bernat A., Tomkowski R., Szafraniec F.: Wybrane problemy w pomiarach nierówności, ocenie chropowatości i klasyfikacji topografii powierzchni na podstawie ich cech stereometrycznych
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2010 , str 7-64
12 Majewski M., Kacalak W., Zurada J.: Intelligent Human-Robot Speech Communication
IEEE Inteligent Systems Magazine, 2010
13 Kacalak W., Bernat A.: Problems of data acquisition process, and single-image 3D reconstructions of cutting surface of abrasive tools, in context of multi-image approach
\"Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej\"\"\", Koszalin, 2009 , str 159-170, ISSN 0239-7129
14 Kacalak W., Bernat A.: Visual inspection in estimation of stereometric parameters of cutting surface of abrasive tools, overview of the methodology in the approach to the problem
\\\"Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej\\\"\\\"\\\", Koszalin, 2009 , str 147-158, ISSN 0239-7129
15 Kacalak W., Bernat A.: Problems of data acquisition process, and single-image 3D reconstructions of cutting surface of abrasive tools, in context of multi-image approach
\\\"Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej\\\"\\\"\\\", Koszalin, 2009 , str 159-170, ISSN 0239-7129
16 Kacalak W., Bernat A.: Problems of data acquisition process, and single-image 3D reconstructions of cutting surface of abrasive tools, in context of multi-image approach
\\\"Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej\\\"\\\"\\\", Koszalin, 2009 , str 159-170, ISSN 0239-7129
17 Kacalak W., Bernat A.: Visual inspection in estimation of stereometric parameters of cutting surface of abrasive tools, overview of the methodology in the approach to the problem
\\\"Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej\\\"\\\"\\\", Koszalin, 2009 , str 147-158, ISSN 0239-7129
18 Kacalak W., Bernat A.: Problems of data acquisition process, and single-image 3D reconstructions of cutting surface of abrasive tools, in context of multi-image approach
\\\"Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej\\\"\\\"\\\", Koszalin, 2009 , str 159-170, ISSN 0239-7129
19 Lewkowicz R., Kacalak W., Ściegienka R., Bałasz B.: The new methods and heads for precision microfinishing With Application Of Microfinishing Films
Stara Lesna, Slowacja, 2009
20 Kacalak W., Majewski M.: E-learning systems with artificial intelligence In engineering
Springer, South Korea, 2009 , str 918-927, vol. 5754
21 Kacalak W., Majewski M.: Natural language human-robot interface using evolvable fuzzy neural networks for mobile technology
Springer, South Korea, 2009 , str 480-489, vol. 5754
22 Lipiński D., Kacalak W.: Assessment of the Accuracy of the Process of Ceramics Grinding with the Use Fuzzy Interference
Springer, 2008 , str 596-603, vol. 596-603
23 Bernat A., Kacalak W.: Problems of acquiring of the parameters of cutting surface of abrasive tools, used in grinding of ceramics
Kraków, 2007 , str 253-258
24 Bernat A., Kacalak W.: Computer Methods and Systems CMS 2007
Kraków, 2007 , str 247-252
25 Bernat A., Kacalak W.: Problems in Derivation of Abrasive Tools Cutting Properties with Use of Computer Vision
Warszawa, 2007 , str 431-437
26 Bałasz B., Królikowski T.: Advanced Kinematic-Geometrical Model of Grinding Processes
2007 , str 137-141
27 Bałasz B., Królikowski T.: Advanced Kinematic-Geometrical Model of Grinding Processes
2007 , str 137-141
28 Lipiński D., Kacalak W.: Assessment of the Accuracy of the Process of Ceramics Grinding with the Use Fuzzy Interference, Adaptive and Natural Computing Algorithms
Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2007 , str 596-603, vol. 4432: Lectures Notes in Artificial Intelligence, Subseries of Lecture Notes in Computer Science
29 Kacalak W., Bernat A.: Practical and theoretical aspects of abrasive tool surface reconstruction based on photometric Stereo
PAK, 2007 , str 21-24, ISSN 0032-4140
30 Kacalak W., Bernat A.: Practical and theoretical aspects of abrasive tool surface reconstruction based on photometric Stereo
PAK, 2007 , str 21-24, ISSN 0032-4140
31 Bernat A., Kacalak W.: Computer Methods nad Systems CMS 2007
\\\"Wydawnictwa WNT\\\"\\\"\\\", Kraków, 2007 , str 247-252, ISSN 0239-7129
32 Kacalak W., Bernat A.: Practical and theoretical aspects of abrasive tool surface reconstruction based on photometric Stereo
PAK, 2007 , str 21-24, ISSN 0032-4140
33 Kacalak W., Douglas S., Majewski M.: Selected Problems of Intelligent Handwriting Recognition
Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Cancun, Mexico, June 18-21 2007 , str 298-305
34 Kacalak W., Makuch S.: Estimation of a geometrical surface structure using a new method of polishing of flexible grinding tool, zone differentiation of the macrogeometry of the active surface of the grinding tool
Sandomierz-Kielce, 2007 , str 153-158
35 Kacalak W., Bernat A.: Surface reconstruction for modeled grain geometry, based on 2D intensity images, part one
Politechnika Koszalińska, Koszalin, IX 2006 , str 88-95, vol. 24, ISBN 83-7365-101-2
36 Kacalak W., Bernat A.: Surface reconstruction for modeled grain geometry, based on 2D intensity images, part two
Politechnika Koszalińska, Koszalin, IX 2006 , str 96-103, vol. 24, ISBN 83-7365-101-2
37 Kacalak W., Bernat A.: Surface reconstruction for modeled grain geometry, based on 2D intensity images, part two
Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, czerwiec 2006 , str 96-103, vol. 24, ISBN 83-7365-101-2
38 Kacalak W., Bernat A.: Surface reconstruction for modeled grain geometry, based on 2D intensity images, part one
Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, czerwiec 2006 , str 88-95, vol. 24, ISBN 83-7365-101-2
39 Kacalak W., Douglas S., Majewski M.: Intelligent Natura Language Processing
Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Xi\'an, China, September 24-28 2006
40 Kacalak W., Majewski M.: A New Written Language Recognition Metod using Artificial Neural Networks
San Miguel Regla, Hidalgo, Mexico, August 25-28 2006 , str 415-419
41 Kacalak W., Majewski M.: Intelligent System for Automatic Recognition and Evaluation of Speech Commands
Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Hong Kong, China, October 3-6 2006 , str 298-305, vol. 4232: Lectures Notes in Artificial Intelligence, Subseries of Lecture Notes in Computer Science
42 Kacalak W., Majewski M.: A New Method for Handwriting Recognition Rusing Artificial Neural Networks
ASME Press, New York 2006, St. Louis, November 5-8 2006 , vol. 16 : Smart Engineering System Design
43 Bernat A., Kacalak W.: The Problems of Determining of the Parameters of Stereometric Structure of Abrasive Tool Surface with Use of 2D Optical Images
Engineering Mechanics International Journal for theoretical and applied mechanics, Trest, Czech Republic, September 26-29 2005 , str 165-172, vol. 12, ISBN 3
44 Bernat A., Kacalak W.: Problems of determination of stereometry of abrasive tools cutting surface, based on analysis of 2D optical images with use of PS method
Kraków, listopad 14-16 2005 , str 271-274, vol. 2
45 Majewski M., Kacalak W.: Intelligent Layer of Two-Way Voice Communication of the Technological Device with the Operator
Springer Berlin Heidelberg New York, Melbourne, Australia, September 14-16 2005 , str 930-936, vol. 3683: Lectures Notes in Artificial Intelligence, Subseries of Lecture Notes in Computer Science
46 Majewski M., Kacalak W.: Selected problems of automatic evaluation of commands given by the operator using artificial neural networks
Hefei Anhui, China, August 23-26 2005 , str 3605-3614
47 Majewski M., Kacalak W.: Intelligent human-machine speech communication system
Hefei Anhui, China, August 23-26 2005 , str 3441-3450
48 Majewski M., Kacalak W.: Intelligent Two-Way Speech Communication System between the Technological Device and the Operator
ASME Press, St. Louis, November 6-9 2005 , vol. 15: Smart Engineering System Design
49 Majewski M., Kacalak W.: Intelligent human-machine voice communication system
Engineering Mechanics International Journal for theoretical and applied mechanics, Trest, Czech Republic, September 26-29 2005 , str 193-200, vol. 12, ISSN 3
50 Kacalak W., Majewski M.: Selected Problems of Automatic Recognition and Evaluation of Voice Commands in Natural Language given by the Operator using Artificial Neural Networks
Orlando, Florida, USA, July 10-13 2005
51 Kacalak W., Majewski M.: Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence ICAI 2005
CSREA, Las Vegas, USA, June 27-30 2005
52 Kacalak W., Majewski M.: Automatic recognition and verification of voice commands in natural language given by the operator of the technological device using artificial neural networks
Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, Rydzyna, 2005 , str 689-696
53 Kacalak W., Bernat A.: \"\"\"Wybrane problemy oceny właściwości stereometrycznych powierzchni narzędzi ściernych z wykorzystaniem obrazów optycznych\"\"\"
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Poznań, 04-05 Listp 2004 , str 101-114, vol. 28, ISSN 1233-9709
54 Kacalak W., Bernat A.: Ocena cech stereometrycznych powierzchni ściernic na podstawie dwuwymiarowych obrazów optycznych
Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego, Koszalin, 2004 , str 165-174, ISSN 1640-4572
55 Szatkiewicz T., Królikowski T., Bałasz B., Kacalak W.: New Algorithms for Trajectory Optimisation of Displacement of Tools And Objects In The Production Systems
Malaga, Hiszpania, 2004 , str 349-352
56 Kacalak W., Biedny D.: Selected problems of side play adjustment in worm gear with zonary flexible worm
Advances in Manufacturing Science and Technology, March 2004 , vol. 28
57 Kacalak W., Lipiński D.: Adaptive system of quality supervising in technological processes
Advances in Manufacturing Science and Technology, February 2004 , str 7-16, vol. 28
58 Kacalak W., Majewski M.: Automatic recognition and safety estimation of voice commands in natural language given by the operator of the technical device using artificial neural networks
ASME Press, New York, November 7-10 2004 , str 831-836, vol. 14: Smart Engineering Systems Design
59 Kacalak W., Makuch S., Bałasz B., Cincio R.: The Simulation of Polishing Processes as Basis for Designing New Grinding Tools
Malaga, Hiszpania, 2004 , str 61-65
60 Kacalak W., Lipiński D., Krzyżyński T.: On the hybrid system of quality supervising in the automated grinding process
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003 , str 167-174
61 Kacalak W., Majewski M.: Supervising of technological process using two-sided voice communication between the machining system and the operator
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003 , str 175-182
62 Kacalak W., Majewski M.: Intelligent Two-Sided Voice Communication System Between the Machining System and the Operator
New York, November 1-4 2003 , str 969-974, vol. Vol. 13: Smart Engineering Systems Design
63 Kacalak W., Domagała P.: Using Cult 3d technology and VRML modelling for visualization and simulation of technical devices with autonomous robot as an example
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003
64 Kacalak W., Lewkowicz R., Krzyżyński T., Ściegienka R., Czyżniewski A.: Selected problems of micro-machining in vacuum, protective atmospheres and low temperatures
Wrocław, 2003
65 Kacalak W., Macioszek S., Sobótka A., Witkowski T.: Application of genetic algorithms in a system to control wheel lockup at braking: algorithm and model
Koszalin, 2003
66 Kacalak W., Macioszek S., Sobótka A., Witkowski T.: Modifications of ABS system with the use of genetic algorithm: the structure and operation of the system
Koszalin, 2003
67 Lipiński D., Kacalak W., Krzyżyński T.: Supervision System of Machining Process States
Augsburg, 2002
68 Lipiński D., Kacalak W., Krzyżyński T.: On the Hybryd System of Complex Diagnosis of Machining Processes
New York, 2002 , str 951-957, vol. 12
69 Lenartowicz M., Krzyżyński T., Lipiński D., Kacalak W.: On Optimisation of Detail Recognition in a Process of Super-Fast Grinding of Ceramics
Augsburg, 2002
70 Królikowski T., Bałasz B., Kacalak W.: The Basis of Minimization of Specific Energy in the Grinding Process
Augsburg, 2002
71 Kacalak W., Lipiński D., Krzyżyński T., Lenartowicz M.: On Fuzzy Logic Compenstion of Irregular Disturbances In a Proces of Fine Machining
Augsburg, 2002
72 Kacalak W., Kasprzyk M., Krzyżyński T.: On Modelling of Stochastic Processes of Abrasive Wear and Durability of Grinding Wheel
Augsburg, 2002
73 Kacalak W., Kasprzyk M., Krzyżyński T., Lewkowicz R., Ściegienka R.: On Modelling and Experimental Verification of Micro-Smoothing Process in Extra Low Temperatures
Augsburg, 2002
74 Kacalak W., Krzyżyński T., Lipiński D., Lenartowicz M.: On Applications of Hybrid Systems to Deformation Compensation in Processes of Fine Machining
New York, 2002 , str 919-925, vol. 12
75 Bałasz B., Królikowski T., Kacalak W.: Method of complex simulation of grinding process
Metz, 2001 , str 169-172, vol. 2
76 Królikowski T., Kacalak W.: The influence of micro-and macrotopography of the active grinding surface on the energy consumption in the grinding process
Metz, 2001 , str 177-180, vol. 2
77 Królikowski T., Bałasz B., Kacalak W.: The influence of micro-and macrotopography of the active grinding surface on the energy consumption in the grinding process
Prague, 2001 , str 339-341
78 Kacalak W., Kasprzyk M., Krzyżyński T.: Selected Problems of Stochastic Processes Modeling of Abrasive Wear and Durability of Grinding Wheel
Metz, 2001 , str 173-176, vol. 2
79 Kacalak W., Kasprzyk M., Krzyżyński T., Lewkowicz R., Ściegienka R.: Selected Problems of Micro-Smoothing in Extra Low Temperatures
Metz, 2001 , str 185-188, vol. 2
80 Kacalak W., Kasprzyk M., Krzyżyński T., Lewkowicz R., Ściegienka R.: Methods and Characteristics of Micro-Cutting and Micro-Smoothing Processes in a Vacuum
Metz, 2001 , str 177-180, vol. 2
81 Kacalak W., Krzyżyński T., Lipiński D., Kamienik T.: Inteligent Systems of Inaccuracies Minimization and Disturbance Compensation in Processes of Fine Grinding
Prague, 2001 , str 363-367
82 Krzyżyński T., Kacalak W.: Continuos Analog Models for Bladed Disk Assembly Vibration
Z angew. Math. Mech., 2000 , str Suppl. 3, pp. S593-S594, vol. 80
83 Kacalak W., Krzyżyński T., Zachara A., Lipiński D.: On Hybrid Compensation System of Irregular Disturbances in a Process of Fine Machining
Goettingen, 2000
84 Kacalak W., Krzyżyński T., Romanowski T., Kamienik T., Lipiński D.: On Thermal Minimization and Deviation Compensation in the Process of Super-Fine Grinding Long Helical Surfaces
Goettingen, 2000
85 Kacalak W., Krzyżyński T., Dziura Z., Ściegienka R., Lewkowicz R.: On Optimization of Automated Process of Fine Grinding Small Ceramic Elements
Goettingen, 2000
86 Kacalak W., Kukiełka L., Krzyżyński T.: Application of Fuzzy Logic Algorythms to Irregular Distirbuance Compensation in Technological Processes
Metz, 1999
87 Kacalak W., Lewkowicz R., Krzyżyński T.: Specific Energy Minimization in Processes of Abrasive Machining
Metz, 1999
88 Kacalak W., Lewkowicz R., Krzyżyński T.: Random Components Auto-Correlation and its Influence on Estimation of Grinding Process Models
Metz, 1999
89 Kacalak W.: Methodes et applications de l\'intelligence artificielle pour le diagnostic, l\'optimisation et la commande du processus d\'abrasion
Materiały Międzynarodowego Sympozjum Naukowego, Koszalin, 1998
90 Kacalak W., Lewkowicz R., Bałasz B., Zawadka W.: Optimierung der Schleifprozesse schwer zerspanbarer Werkstoffe bei niedriegen Temperaruren und im Vakuum
Koszalin, 1998
91 Kacalak W., Lewkowicz R., Dziura Z.: Methoden und Probleme bei der Präzisionsbearbeitung kleiner Keramikformstücke
Materiały Międzynarodowego Sympozjum Naukowego, Koszalin, 1998
92 Kacalak W.: Selected aspects of fuzzy logic algorithms and system design
Koszalin, 1997 , str 1-12, vol. 1
93 Kacalak W., Lewkowicz R., Bałasz B., Zawadka W.: Optimierung der Schleifprozesse schwer zerspanbarer Werkstoffe bei niedrigen Temperaturen und im Vakuum
VDI Verlag, Düsseldorf, 1996 , str 617-640, ISBN 1276
94 Kacalak W., Wawryn K.: A fuzzy compensation of disturbances in automated manufacturing.
Intelligent Engineering Systems Through Artificial Neural Networks, Fuzzy Logic And Evolutionary ProgrammingASME Press, 291-296, 1995 , vol. 5
95 Kacalak W., Wawryn K.: A neural network approach to opimise trajectories of mobile manipulator
Międzyzdroje, 1995
96 Kacalak W., Wawryn K.: Artificial neural network opimisation of mobile manipulator trajectories
Revue d\'automatique et de productique appliquées. Journal of Automation and CIM, 2-3 1995 , str 259-264, vol. 8
97 Kacalak W., Wawryn K., Kukiełka L.: Method and algorithm for fuzzy compensation of disturbances in automated manufacturing processes
Revue d\'automatique et de productique appliquées. Journal of Automation and CIM, 2-3 1995 , str 409-414, vol. 8
98 Kacalak W., Kukiełka L., Marche P.: Commande de processus de traitements superficiels utilisant la logique floue
Revue d\'automatique et de productique appliquées. Journal of Automation and CIM, 2-3 1995 , str 377-382, vol. 8
99 Precht W., Kacalak W., Czyżyniewski A.: Wear and Limite of PVD TiN Coated Tools
Trans Tech.Publications, Switzerland, 1994 , str 539-544, ISBN 163-165
100 Kacalak W., Lewkowicz R.: Präzisionsschleifen Langer Schrauben und Spindeln
Werkstattstechnik WT Produktion und ManagementSpringer Verlag, 1994 , str 526-529, ISSN 11/12
101 Precht W., Kacalak A., Czyżyniewski A.: Wear and lifetime of PVD TiN coated tools
Dortmund, Niemcy, 1993
102 Precht W., Kacalak W., Czyżyniewski A.: Influence of PVD hard coating technology and the quality of tools on their service properties
San Diego USA, 1991
103 Kacalak W., Konfisz J.: Leistungfähige Präzisionbearbeitung kleiner Keramik-formstücke mit Diamant-Schleifscheiben
Industrie Diamanten Rundschau, Düsseldorf, RFN,, 1985 , str 49-53., ISSN 1
104 Kacalak W., Lewkowicz R.: Profilmodifikation geschliffener Gewindeschnecken
Werkstatt und Betrieb - przedruk w Avtomati?eskie lini i metalorezuš?ije stanki, Moskwa, USSR, 1985 , str 1-7, ISSN 4
105 Kacalak W., Lewkowicz R.: Zahnprofilprüfung an ZK-Schnecken
Zeitschrift für Industriele Fertigung. Springer VerlagSpringer Verlag, Berlin, Heildelberg, Nowy Jork, Tokio,, 1984 , str 607-610, ISSN 10
106 Pluta Z., Kacalak W.: Mikroskopische Untersuchung von Diamantkorn-Ritzsupren auf Keramik
Industrie Diamanten Rundschau, Düsseldorf, Niemcy,, 1983 , str 124-130, ISSN 3
107 Kacalak W., Plichta J.: Schleifscheiben mit diskontinuerlicher Arbeitfläche
Werkstatt und Betrieb. Carl Hanser Verlag, Monachium, Niemcy, 1983 , str 681-684, ISSN 116
108 Kacalak W., Pluta Z.: Das Schleifen und Polieren mit elastischen Schleifscheiben
Zeitschrift für Schleiftechnik \"Schleifen und Trennen\", Austria, 1983 , str 7-11, ISSN 107
109 Kacalak W., Plichta Z., Plichta S.: Identyfikacja formy i ocean intensywności zużycia ściernicy metodą badania jej powierzchni roboczej
Kraków, 1979 , str 55-57
110 Kacalak W., Lewkowicz R., Słowiński B.: Wybrane problemy i efekty wysokowydajnego szlifowania ściernicami gruboziarnistymi
Kraków, 1979 , str 7-9
111 Kacalak W., Pluta Z.: Slifovanie i polirovanie elasti?nimi šlifkrugaminova technologia obrabotki povierchnostiej
Budapeszt, 1979 , str 519-532

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl