Kierownik Katedry Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych

prof. dr hab. inż. dr h.c. mult. Wojciech Kacalak


Pokój: 36 bud.A
E-mail: wojciech.kacalak@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 101
Fax: (094) 3478 485
 

Dziekan Wydziału Mechanicznego
Profesor PK

dr hab. inż. Błażej Bałasz


Pokój: 114b bud.C
E-mail: blazej.balasz@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 495
Fax: (094) 3478 485
 

dr hab. inż Maciej Majewski


Pokój: ...
E-mail: maciej.majewski@email.email
Tel: ...
Fax: ...

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl