Strona główna Historia powstania
Zespół Technologii Budowy Maszyn, Zespół Obrabiarek i Obróbki skrawaniem oraz Pracownia Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem rozpoczęły swoją działalność w 1970 roku wraz z przyjściem do pracy w WSInż. w Koszalinie dr inż. Tadeusza Karpińskiego (obecnie profesora zwyczajnego). Początkowo w okresie organizacji on też kierował tymi jednostkami.

W 1972 roku kierownikiem Zespołu Obrabiarek i Obróbki Materiałów został, wówczas mgr inż. a obecnie prof. dr hab inż. Wojciech Kacalak.
Pierwszymi pracownikami zespołu byli: mgr inż. T. Hryniewicz, mgr inż. A. Krusze i mgr inż. Z. Ziółkowski.

W 1976 roku Zespół obrabiarek i Obróbki Skrawaniem został podzielony na dwie jednostki: Zakład Obrabiarek, którym kierował doc. dr inż. Czesław Rogowski oraz Zakład Obróbki Skrawaniem - kierowany przez dr inż. Wojciecha Kacalaka. Zmiany organizacyjne (połączenie instytutów w Wydział Mechaniczny oraz potrzeba tworzenia jednostek silniejszych kadrowo) spowodowały, że w 1982 roku jednostki te połączyły się. Kierownikiem Zakładu Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem został doc. dr hab. inż. Wojciech Kacalak.

W 1992 roku w wyniku realizacji koncepcji tworzenia katedr kierujących działalnością dydaktyczną i naukową w określonych specjalnościach, powołano Katedrę Mechaniki Precyzyjnej utworzoną z połączenia dotychczasowych jednostek: Zakładu Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem oraz Zakładu Obróbki Plastycznej.

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl