mgr inż. Hanna Olszak-Kulik


Pokój: 9 bud.D
E-mail:
Tel: (094) 3478 222
Fax: (094) 3478 485
 

mgr inż. Stanisław Kapłonek


Pokój: 24b bud.D
E-mail: stanislaw.kaplonek(at)tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 361
Fax: (094) 3478 485
 

dr inż. Zdzisław Pluta


Pokój: 303 bud.B
E-mail:
Tel: (094) 3478 268
Fax: (094) 3478 485
 

Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Robert Cincio


Pokój: 34a bud.A
E-mail: robert.cincio(at)tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 319
Fax: (094) 3478 485
 

Adiunkt

dr inż. Łukasz Rypina


KONSULTACJE:
:
Poniedziałek: 10.00 - 12.00
Środa: 11.00 - 12.00
Piątek: 15.00 - 17.00 W terminach zjazdów studiów niestacjonarnych

Pokój: 119C
E-mail: lukasz.rypina@tu.koszalin.pl
Tel: 94-3478-397
Fax:
 

Adiunkt

dr inż. Robert Tomkowski


Pokój: 118 bud. C
E-mail: robert.tomkowski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 251
Fax: (094) 3478 485

Robert Tomkowski  

 

Wyświetl profil LinkedIn użytkownika Robert TomkowskiFollow Me on LinkedIn

Stanowisko: Adiunkt (od 01.03.2014), Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału Mechanicznego
Dziedzina naukowa: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Specjalność naukowa: Metrologia

Dorobek naukowy:

1.     Studia III stopnia:

o    Ukończone studia doktoranckie
o   Rok ukończenia: 2010

2.     Studia wyższe (jednolite magisterskie):

o    Absolwent Politechniki Koszalińskiej, uzyskany tytuł: mgr inż.
o    Kierunek studiów – Mechanika i Budowa Maszyn
o    Specjalność – Inżynierskie Zastosowania Komputerów
o    Rok ukończenia: 2005

3.     Praca doktorska:

o    Temat: Analiza cech stereometrycznych powierzchni po obróbce ściernej z zastosowaniem nowych parametrów oceny
o    Uczelnia – Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej
o    Promotor – prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
o    Termin obrony pracy doktorskiej – 03 grudzień 2013 rok
o    Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej

Działalność dydaktyczna:

1.     Prowadzone przedmioty i formy dydaktyczne:

o    Obliczenia inżynierskie – wykłady i laboratoria

2.     Publikacje dla potrzeb dydaktyki:

o    Materiały w postaci kursów e-learningowych
o    Aplikacje i skrypty wykorzystywane w dydaktyce

Działalność organizacyjna:

1.     Pełnione funkcje organizacyjne:

o    Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału Mechanicznego
o    Pełnomocnik Dziekana ds. KRK dla kierunku Inwestycje i Wdrożenia Przemysłowe
o    Sekretarz, Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Doktorantów Wydziału Mechanicznego
o    Członek Rady Wydziału Mechanicznego
o    Członek Senatu Politechniki Koszalińskiej

2.     Organizacja konferencji i kongresów naukowych:

o    Sekretarz konferencji połączonej z posiedzeniem w Koszalinie Komitetu Budowy Maszyn oraz Sekcji Podstaw Technologii Polskiej Akademii Nauk, nt. „Komplementarne systemy rozwoju regionalnego. EDUKACJA, WIEDZA, INNOWACJE.”, Koszalin 2010.

3.     Praca w organizacjach naukowych i innych:

o    Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego

DziedzinaPublikacjeProjektyPatentyMateriały dydaktyczneInne
 

Pełnomocnik Rektora
ds. Kształcenia Zdalnego
Profesor PK

prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski


KONSULTACJE:
Wtorek: 10.00-12.00

Pokój: 114a bud.C ul.Racławicka 106D ul.Śniadeckich
E-mail: tomasz.krolikowski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 497, (094) 3478 497
Fax: (094) 3478 194
 

Adiunkt

dr inż. Artur Bernat


Pokój: 24 bud. D
E-mail: artur.bernat@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 292
Fax: (094) 3478 485
 

Pracownik Laboratorium Technologicznego

inż. Ryszard Lis


Pokój: bud.M
E-mail:
Tel: (094) 3478 367
Fax:

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl