mgr inż. Hanna Olszak-Kulik


Pokój: 9 bud.D
E-mail:
Tel: (094) 3478 222
Fax: (094) 3478 485
 

mgr inż. Stanisław Kapłonek


Pokój: 24b bud.D
E-mail: stanislaw.kaplonek(at)tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 361
Fax: (094) 3478 485
 

dr inż. Zdzisław Pluta


Pokój: 303 bud.B
E-mail:
Tel: (094) 3478 268
Fax: (094) 3478 485
 

Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Robert Cincio


Pokój: 34a bud.A
E-mail: robert.cincio(at)tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 319
Fax: (094) 3478 485
 

Adiunkt

dr inż. Łukasz Rypina


KONSULTACJE:
:
Poniedziałek: 10.00 - 12.00
Środa: 11.00 - 12.00
Piątek: 15.00 - 17.00 W terminach zjazdów studiów niestacjonarnych

Pokój: 119C
E-mail: lukasz.rypina@tu.koszalin.pl
Tel: 94-3478-397
Fax:

Informacje podstawowe

 

Doświadczenie zawodowe

 

Daty: od (rok) do (rok)

Miejsce

Firma

Stanowisko

Opis obowiązków

2007 do 2009

Trzcianka

Polkon S.A

Konstruktor

Projektowanie konstrukcji naczep i przyczep. Obliczenia wytrzymałościowe i optymalizacyjne konstrukcji.

2009 do 2010

Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET

Politechnika Koszalińska

Specjalista ds. IT

Wdrażanie i obsługa serwerów e-learningowych. Wdrażanie systemu ankietowania jakości kształcenia na uczelni.

2010 - 2013

Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET

Politechnika Koszalińska

Kierownik Projektu Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa

Nadzór nad prawidłowością realizowanych zadań w projekcie; czuwanie nad sprawnym przebiegiem pomocy technicznej udzielanej przez zespół projektowy, stały kontakt z Instytucją Wdrażającą, z dyrekcją szkół i nauczycielami, biorącymi udział w projekcie.

10.2012

Wydział Mechaniczny

Politechnika Koszalińska

Asystent w katedrze Mechaniki Precyzyjnej

Prowadzenie zajęć oraz organizacja pracy katedry

 

Wykształcenie/Kursy/Szkolenia

Instytucja

Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)
Uzyskane stopnie lub dyplomy:
W latach 10.2002 – 06.2007 studia stacjonarne na Politechnice Koszalińskiej, Wydział Mechaniczny na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn specjalność: Eksploatacja Pojazdów Samochodowych Mgr inż.
W latach 10.2005 – 06.2007 studia podyplomowe w zakresie „Przygotowania Pedagogicznego” na Politechnice Koszalińskiej w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej,  Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
W latach 10.2008 – 06.2009 studia podyplomowe w zakresie „Symulacje Komputerowe dla Inżynierów” na Politechnice Gdańskiej Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

10-11.12.2007-Tarnowskie Góry-Organizator:MESco.

Kurs-Analizy wytrzymałościowe dla konstruktorów
Dyplom ukończenia

17.10.2011-Organizator: Centrum Projektów Europejskich-Krajowa Instytucja Wspomagająca POKL

Szkolenie dla Członków Krajowej Sieci Tematycznej EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE z zakresu walidacji produktów finalnych projektów innowacyjnych PO KL
Dyplom ukończenia

28-29.10.2010, Warszawa, Organizator: Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr

Szkolenie-Monitoring i ewaluacja w projektach PO KL w szkołach wyższych
Dyplom ukończenia

14-15.10.2010, Warszawa, Organizator: Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr

Szkolenie-Personel w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Dyplom ukończenia

09.03.2011, Organizator: EC Test Systems Sp. z o.o.

Szkolenie-Obsługa kamer szybkich oraz rejestracja ultraszybkich procesów fizycznych z prędkościami do 1 mln klatek na sekundę
Dyplom ukończenia

09.05.2007, Organizator: 4system Polska Sp. z o.o.

Szkolenie - Konfiguracja i zarządzanie systemem WBTServer
Certyfikat WBTSerwer – Konfiguracja i zarządzanie serwerem LMS

 09.05.2007, Organizator: 4system Polska Sp. z o.o.

Szkolenie – WBTExpress - zaawansowane techniki
Certyfikat WBTExpress – zaawansowane techniki

22-23.03.2011, Warszawa, , Organizator: EC Test Systems Sp. z o.o.

Szkolenie-Analiza ruchu w przestrzeni 2D i 3D w oprogramowaniu TEMA
Dyplom ukończenia

28-29.09.2011, Warszawa, Organizator: ASAP24

Szkolenie-Rozliczanie wniosków o płatność
Dyplom ukończenia


Udział w projektach badawczych

1.        Praca w zespole naukowym projektu badawczego pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Wojciecha Kacalaka: „Innowacyjne, hybrydowe narzędzia ścierne do obróbki stopów metali lekkich”, realizowanego w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej IN-TECH, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, umowa nr INNOTECH-K3/IN3/43/229135/NCBR/14.

2.        Praca w zespole naukowym projektu badawczego pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Wojciecha Kacalaka: „Teoretyczne podstawy automatyzacji procesów projektowania elementów i zespołów maszyn z zastosowaniem sztucznej inteligencji, w warunkach niepewności i niepowtarzalności procesów”, projekt badawczy nr DEC-2012/05/B/ST8/02802.

3.        Praca w zespole  naukowym projektu badawczego pod kierownictwem dr inż. Dariusza Lipińskiego, Grant Własny: Hybrydowy system monitorowania, optymalizacji i prognozowania jakości w procesach precyzyjnego szlifowania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Numer umowy projektu badawczego 5579/B/T02/2011/40.

4.        Kierownik projektu badawczego: „Innowacyjne narzędzia ścierne hybrydowe do obróbki materiałów trudnoobrabialnych”. Projekt badawczy nr: 524.02.22 (realizacja listopad 2013-czerwiec 2014)

5.        Praca w zespole naukowym projektu badawczego pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasza Królikowskiego :„Opracowanie nowej technologii produkcji wraz z planem wdrożenia do produkcji urządzeń zasilających w oparciu o zgłoszenie patentowe”. Projekt badawczy nr: 501.02.01 (realizacja czerwiec-sierpień 2014)

 

Redakcja podręczników/poradników

1.    Redakcja podręcznika „Wirtulalna Fizyka – Wiedza Prawdziwa Podręcznik Użytkownika” R. Górna, P. Zmuda Trzebiatowski; Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej; ISBN 978-83-7365-261-3

2.    Redakcja poradnika „Wirtulalna Fizyka – Wiedza Prawdziwa Poradnik Użytkownika dla Nauczyciela” R. Górna, T. Suszko; Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej; ISBN 978-83-7365-289-7

Aktywny udział w konferencjach naukowych

1.    Referat nt. System zarządzania informacją i materiałami dydaktycznymi wdrażany na Politechnice Koszalińskiej. Perspektywy rozwoju e-Uczelni w kontekście globalnej informatyzacji. 14-15 maja 2009, Gdańsk.

2.    Referat nt. Komputer, Internet oraz innowacyjne technologie informacyjne jako przełom w nauczaniu. E-learning na przykładzie platformy edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej. Congress of Young IT Scientists. International conference - 5th edition. Międzyzdroje, Poland 23-25 September 2010.

3.    Referat nt. System zarządzania informacją i materiałami dydaktycznymi wdrażany na Politechnice Koszalińskiej. I konferencja Naukowa Nowoczesne Technologie w Dydaktyce, Kielce 24-25.03.2011 r.

4.    Referat nt.: Badanie procesu mikroskrawania z wykorzystaniem zintegrowanego systemu rejestracji obrazów szybkozmiennych. XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Baranów Sandomierski, 18-20.09.2013.

5.    Referat nt.: Modelowanie naprężeń i przemieszczeń materiału w strefie mikroskrawania z wykorzystaniem środowiska LS-DYNA. XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Baranów Sandomierski, 18-20.09.2013.

6.    Walidacja innowacyjnego projektu "Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa" (referat). XVII Posiedzenie Krajowej Sieci Tematyczne w obszarze Edukacja i Szkolnictwo Wyższe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 06.08.2012 r. Warszawa.

7.    Referat nt.: Modelowanie naprężeń i przemieszczeń materiału  w strefie mikroskrawania pojedynczym ziarnem ściennym z wykorzystaniem środowiska  Ansys – cz. II. XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, 23-25.09.2014.

8.    Referaty nt.: 1) Analiza wpływu cech stereometrycznych ziaren ściernych na naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia materiału w strefie mikroskrawania; 2) Analiza naprężeń i odkształceń oraz sił i energii w początkowej strefie kontaktu ziarna ściernego z obrabianym materiałem. XXXVIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, 09-11.09.2015.

 

Wykaz prac oraz opracowań zastosowanych w praktyce

Opracowanie konstrukcji oraz technologii wytwarzania głowicy myjącej stosowanej w zbiornikach cystern samochodowych. Romex, Koszalin 2014/2015.

Wyprodukowano ok 200 sztuk.

Opracowania konstrukcyjne przyczep i naczep samochodowych

1.      Opracowanie konstrukcji i wdrożenie do produkcji przyczepy kontenerowej z wózkiem  typu PKzW 2282 w wersjach dwu i trzyosiowych. Polkon S.A. Trzcianka 2008/2009 r. Rypina Łukasz.

Wyprodukowano ok 40 sztuk.

2.      Opracowanie konstrukcji i wdrożenie do produkcji naczepy skrzyniowej do przewozu zboża  typu NS-2530. Polkon S.A. Trzcianka 2008/2009 r. Rypina Łukasz.

Wyprodukowano 2 sztuki.

3.      Opracowanie konstrukcji i wdrożenie do produkcji zestawu transportowego stosowego  do przewozu bali drewna typu ZTS-30/O. Polkon S.A. Trzcianka 2008 r. Rypina Łukasz.

Wyprodukowano 4 sztuki.

4.      Opracowanie konstrukcji i wdrożenie do produkcji naczepy rozciąganej platformowej typu NT-172. Polkon S.A. Trzcianka 2008 r. Rypina Łukasz.

Wyprodukowano 8 sztuk.

5.      Opracowanie konstrukcji i wdrożenie do produkcji przyczepy z cynkowaną ramą PK-081-Zn. Polkon S.A. Trzcianka 2008 r. Rypina Łukasz.

Wyprodukowano 4 sztuki.

Obliczenia wytrzymałościowe prototypów przyczep i naczep samochodowych w środowisku Ansys

1.      Opracowanie obliczeń wytrzymałościowych w środowisku Ansys prototypu naczepy niskopodwoziowej typu NN-216. Polkon S.A. Trzcianka 2008 r. Rypina Łukasz.

2.      Opracowanie obliczeń wytrzymałościowych w środowisku Ansys prototypu ramy aluminiowej wywrotki typu ATM-8350. Polkon S.A. Trzcianka 2008 r. Rypina Łukasz.

3.      Opracowanie obliczeń wytrzymałościowych w środowisku Ansys prototypu przyczepy kontenerowej z wózkiem typu PKzW 2282. Polkon S.A. Trzcianka 2008 r. Rypina Łukasz.

4.      Opracowanie obliczeń wytrzymałościowych w środowisku Ansys prototypu naczepy rozsuwanej typu NT-168. Polkon S.A. Trzcianka 2008 r. Rypina Łukasz.

5.      Opracowanie obliczeń wytrzymałościowych w środowisku Ansys prototypu naczepy rozsuwanej typu NT-170. Polkon S.A. Trzcianka 2008 r. Rypina Łukasz.

6.      Opracowanie obliczeń wytrzymałościowych w środowisku Ansys prototypu naczepy skrzyniowej typu NS-2520/TERRAZZO. Polkon S.A. Trzcianka 2007 r. Rypina Łukasz.

 

Działalność organizacyjna:

1.    Od listopada 2010 roku do czerwca 2013 kierownik projektu innowacyjnego „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” realizowanego w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, działania 3.5 Projekty Innowacyjne. Budżet projektu 5 172 484,47 zł. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych fizyką do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Projekt zdobył uznanie w środowisku nauczycieli fizyki co jest potwierdzone licznymi artykułami w pismach branżowych oraz gazetach lokalnych, a także znalazł się na liście najlepszych projektów edukacyjnych realizowanych za pieniądze UE i zaprezentowany w raporcie dobrych praktyk „Szkoła się opłaca”.

2.    Członek Krajowej Sieci Tematycznej (projektów innowacyjnych) w obszarze Edukacja i Szkolnictwo Wyższe przy Centrum Projektów Europejskich – od listopad 2010

 

Publikacje, kursy e-learningowe opracowane w ramach projektów UE

1.      03.2009 Autor pakietów multimedialnych do Metod Elementów  Skończonych wykorzystywanych do wirtualnej biblioteki w projekcie "Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych” nr POKL.04.01.01-00-449/08-00

2.      12.2009 Recenzja techniczna 10-ciu skryptów dydaktycznych wyeksportowanych do standardu SCORM i zaimplementowanych na platformie LMS w projekcie "Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych” nr POKL.04.01.01-00-449/08-00

3.      03.2010 Autor materiałów do przedmiotów studiów podyplomowych „Projektowanie kursów e-learningowych w standardzie SCORM z wykorzystaniem narzędzia WBTExpress” w ramach projektu "Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych" nr POKL.04.01.01-00-449/08-00

4.      09.2010 Wykonanie  kursu e-learningowego w standardzie SCORM do studiów podyplomowych pt.: „Projektowanie materiałów do kształcenia na odległość w WBTExpress” w ramach projektu "Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych" nr POKL.04.01.01-00-449/08-00

5.      Współautor interaktywnych narzędzi wspomagających proces dydaktyczny z przedmiotu Fizyka. Narzędzia zgodne z nową podstawą programową do Fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych . Opublikowane w nakładzie 500 szt. i upowszechnione w szkołach ponagimnazjalnych z obszaru całej Polski. Zestawienie tytułów poniżej w tabelach.

 

Wykaz publikacji własnych

1.       Nikończuk Piotr, Królikowski Tomasz, Rypina Łukasz: Analiza metod pomiaru rozkładu prędkości strumieni powietrza w kabinach lakierniczych, Technika Transportu Szynowego 12/2005, s. 1108-1111.

2.      Kacalak W., Tandecka K., Rypina Ł., Szafraniec F.:   Procesy mikroszlifowania - wybrane problemy modelowania i badań eksperymentalnych. STAL Metale & Nowe Technologie 11/2015, s. 18-22.

3.      Kacalak Wojciech, Rypina Łukasz, Tandecka Katarzyna: Modelling and Analysis of Displacement of Materials Characterized by Different Properties in the Zone of Microcutting, Journal of Machine Engineering, Vol. 15, No. 4, 2015, str. 46-58.

4.      Kacalak Wojciech, Tandecka Katarzyna,Rypina Łukasz: Evaluation of Micromachining Processes Using Data in the Format and Geometric Characteristics of Micro-Chips, Journal of Machine Engineering, Vol. 15, No. 4, 2015, str. 59-68.

5.      Baran Jan, Rypina Łukasz: Wygładzanie stali 304 dyskami ściernymi Trizact z wykorzystaniem wysokoobrotowego wrzeciona, DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.332, str. 10-14

6.      Kacalak Wojciech, Rypina Łukasz, Królikowski Tomasz: Analiza naprężeń i odkształceń oraz sił i energii w początkowej strefie kontaktu ziarna ściernego z obrabianym materiałem, DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.360, str. 146-151

7.      Kacalak Wojciech, Tandecka Katarzyna, Rypina Łukasz: Analiza zjawisk nieciągłości tworzenia mikrowiórów w procesie wygładzania foliami ściernymi, DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.366

7.str. 179-184

8.      Kacalak Wojciech, Rypina Łukasz, Królikowski Tomasz: Analiza wpływu cech stereometrycznych ziaren ściernych na naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia materiału w strefie mikroskrawania, DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.359, str. 139-145

9.      Rypina Łukasz, Czerniak Michał, Królikowski Tomasz, Tandecka Katarzyna, Nikończuk Piotr: Analiza odkształceń podłużnic samochodowych, Logistyka nr 3/2015 str. 4239-4248 numer ISSN 1231-5478 (10 pkt.)

10.  Rypina Łukasz, Grodecki Bartłomiej, Baran Jan, Królikowski Tomasz: Projekt ramy szybkiego montażu, stosowanej w naczepach samochodowych, wraz z analizą wytrzymałościową, Logistyka nr 3/2015 str. 4249-4258 numer ISSN 1231-5478 (10 pkt.)

11.  Kacalak Wojciech, Rypina Łukasz, Bałasz Blażej, Królikowski Tomasz: Metoda postępowania w procesie projektowania i optymalizacji cech konstrukcyjnych ze względu na ich sztywność i minimalizację masy ramy naczepy niskopodwoziowej, Logistyka nr 3/2015 str. 2035-2046 numer ISSN 1231-5478 (10 pkt.)

12.  Nikończuk Piotr, Królikowski Tomasz, Rypina Łukasz: Koncepcja pomiaru rozkładu prędkości strumieni powietrza w kabinie lakierniczej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, Logistyka nr 3/2015 str. 3536-3540 numer ISSN 1231-5478 (10 pkt.)

13.  Królikowski Tomasz, Nikończuk Piotr, Dobrzyńska Renata, Rypina Łukasz, Bałasz Blażej, Zmuda-Trzebiatowski Piotr: Koncepcja Komór natryskowych dla procesów produkcji przyrostowej w centrach logistycznych, Logistyka nr 3/2015 str. 2578-2582 numer ISSN 1231-5478 (10 pkt.)

14.  Królikowski Tomasz, Rypina Łukasz, Baran Jan, Grodecki Bartłomiej: Projektowanie ram skręcanych z wykorzystaniem narzędzi do wspomagania projektowania cad/cae, Logistyka nr 6/2014 str. 9303-9317 numer ISSN 1231-5478 (10 pkt.)

15.  Nikończuk Piotr, Królikowski Tomasz, Rypina Łukasz: Wstępne wyniki modelowania przepływów w kabinie lakierniczej, Logistyka nr 6/2014 str. 7838-7842 numer ISSN 1231-5478 (10 pkt.)

16.    Królikowski Tomasz, Rypina Łukasz, Nikończuk Piotr, Bałasz Błażej: Koncepcja doboru funkcji celu dla optymalizacji przebiegu procesu obróbki ściernej za pomocą algorytmów ewolucyjnych, Mechanik NR8-9/2014 str. 239-241/724 (6 pkt.)

17.    Nikończuk Piotr, Królikowski Tomasz, Rypina Łukasz: Analiza strat ciepła w wyniku odpylania podczas procesu obróbki ściernej, Mechanik NR8-9/2014 str. 268-270/724 (6 pkt.)

18.    Kacalak Wojciech, Tandecka Katarzyna, Rypina Łukasz: Efekty stosowania modyfikowanych rolek dociskowych o zmiennej lokalnie podatności w procesach mikrowygładzania foliami ściernymi, Mechanik NR8-9/2014 str. 200-206/724 (6 pkt.)

19.    Kacalak Wojciech, Królikowski Tomasz, Rypina Łukasz: Modelowanie naprężeń i przemieszczeń materiału  w strefie mikroskrawania pojedynczym ziarnem ściennym z wykorzystaniem środowiska  Ansys – cz. II, Mechanik NR8-9/2014 str. 171-175/724 (6 pkt.)

20.    Kacalak Wojciech, Bałasz Błażej, Tomkowski Robert, Lipiński Dariusz, Królikowski Tomasz, Tandecka Katarzyna, Rypina Łukasz: Problemy naukowe i kierunki rozwoju procesów mikroobróbki ściernej, Mechanik NR8-9/2014 str. 157-170/724 (6 pkt.)

21.    Baran Jan, Rypina Łukasz, Sutowski Paweł: Budowa wielonarzędziowej głowicy szlifiersko-polerskiej oraz wyznaczanie charakterystyki technicznej wrzeciona napędowego za pomocą szybkościowej kamery Phantom v210, Mechanik NR8-9/2014 str. 22-25/724 (6 pkt.)

22.    Nikończuk Piotr, Królikowski Tomasz, Rypina Łukasz, Sugalski Piotr: Ogólne założenia modelu symulacyjnego kabiny lakierniczej, Logistyka NR3/2014 str. 4673-4678 (10 pkt.)

23.    Nikończuk Piotr, Tomasz Królikowski, Łukasz Rypina, Zbigniew Stempnakowski: Wstępna analiza korzyści ze stosowania innowacyjnego rozwiązania odzysku ciepła w kabinach lakierniczych, Logistyka NR3/2014 str. 4666-4672 (10 pkt.)

24.    Rypina Łukasz, Baran Jan, Królikowski Tomasz, Nikończuk Piotr: Metoda postępowania w procesie projektowania z wykorzystaniem narzędzi do wspomagania projektowania CAD/CAM/CAE – studium przypadku, Logistyka NR3/2014 str. 5549-5560 (10 pkt.)

25.    Wojciech Kacalak, Tomasz Królikowski, Łukasz Rypina: Badanie procesu mikroskrawania z wykorzystaniem zintegrowanego systemu rejestracji obrazów szybkozmiennych, Mechanik NR 8-9/2013 str. 203-211. (7 pkt. nr ISSN 0025-6552)

26.    Wojciech Kacalak, Tomasz Królikowski, Łukasz Rypina: Modelowanie naprężeń i przemieszczeń materiału w strefie mikroskrawania z wykorzystaniem środowiska LS-DYNA, Mechanik NR 8-9/2013 str. 226-240. (7 pkt. nr ISSN 0025-6552)

27.    Mirela Karmelita, Łukasz Rypina, Tomasz Królikowski, Walery Susłow: „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo”, Fizyka w Szkole Nr 2 marzec/kwiecień 2013 str. 23-26.

28.    Mirela Karmelita, Łukasz Rypina, Tomasz Królikowski:Interaktywne wspomaganie nauczania. Wirtualna Fizyka - innowacyjne rozwiązanie w edukacji. e-mentor nr 1 (43)/2012 str. :53-56. (8 pkt. nr ISSN 1731-6758)

29.    Tomasz Królikowski, Łukasz Rypina, Mirela Karmelita, Walery Susłow, Piotr Zmuda Trzebiatowski: Wspomaganie procesu nauczania za pomocą gier. Projekt "Wirtualna fizyka- wiedza prawdziwa", innowacyjne rozwiązanie dydaktyczne. Studia Informatica "Informatyka stosowana. Wybrane metody i problemy." Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 31, zeszyt naukowy 740. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.

30.    R. Lewkowicz, T. Hinz, Ł. Rypina, T. Królikowski, P. Piątkowski, T. Królikowski: Symulacja naprężeń i odkształceń w podłużnicach samochodowych. MECHANIK Tom 05/06/2011 r. 2011, str. 510-515 (7 pkt. nr ISSN 0025-6552)

31.     T. Hinz, R. Lewkowicz, P. Piątkowski, Ł. Rypina, T. Królikowski: Wirtualne modelowanie wybranych elementów nadwozi. AUTOBUSY - TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE Nr 5 r. 2011, str. 30-31 (4 pkt. nr ISSN 1509-5878)

32.    T. KrólikowskiW. SusłowŁ. RypinaP. Zmuda-TrzebiatowskiM. KarmelitaM. Statkiewicz:Uczelniane centrum kształcenia na odległość – wsparcie w edukacji technicznej. 01/2011; ISBN: 978-83-89682-74-1 In book: Edukacja techniczna dla rynku pracy, Publisher: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

33.     T. Królikowski, W. Susłow, Ł. Rypina, P. Zmuda Trzebiatowski, M. Karmelita, M. Statkiewicz: Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość-nowe wyzwania. Nowoczesne Technologie w Dydaktyce, str. 210-222, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, r. 2011.

34.    T. KRÓLIKOWSKI, Ł. RYPINA, W. SUSŁOW, M. STATKIEWICZ, P. ZMUDA TRZEBIATOWSKI: Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa. Str. 64-76 Modele Inżynierii Teleinformatyki. Wybrane Zastosowania. Koszalin 2011.

35.    Ł. Rypina, M. Karmelita, P. Zmuda Trzebiatowski: Komputer, Internet oraz innowacyjne technologie informacyjne jako przełom w nauczaniu. E-learning na przykładzie platformy edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Bydgoszcz 2010 r.

36.    T. Królikowski, Piotr Zmuda Trzebiatowski, Ł. Rypina: System zarządzania informacją i materiałami dydaktycznymi wdrażany na Politechnice Koszalińskiej. Perspektywy rozwoju e-Uczelni w kontekście globalnej informatyzacji. Gdańsk 2009 r.

37.    T. Hryniewicz, K. Rokosz, A. Biniek, Ł. Rypina, A. Łomiak: Badanie naprężeń i odkształceń po deformacji walca, stożka i pryzmy przy pomocy programu ANSYS. X Słupskie Forum Motoryzacji, Słupsk 2007.

38.    T. Hryniewicz, K. Rokosz, Ł. Rypina: Wpływ walcowania stali 45 i St3S na ich odporność korozyjną. X Słupskie Forum Motoryzacji, Słupsk 2007.

39.    T. Hryniewicz, K. Rokosz, Ł. Rypina, A. Biniek: Wpływ deformacji płaskim stemplem wierzchołka stożka ze stali 45 na jego odporność korozyjną. X Słupskie Forum Motoryzacji, Słupsk 2007.

40.    T. Hryniewicz, K. Rokosz, Ł. Rypina, A. Biniek, A. Łomiak: Modelowanie zrywania próbki ze stali 45 w programie ANSYS. X Słupskie Forum Motoryzacji, Słupsk 2007.

DziedzinaPublikacjeProjektyPatentyMateriały dydaktyczneInne
 

Adiunkt

dr inż. Robert Tomkowski


Pokój: 118 bud. C
E-mail: robert.tomkowski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 251
Fax: (094) 3478 485
 

Pełnomocnik Rektora
ds. Kształcenia Zdalnego
Profesor PK

prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski


KONSULTACJE:
Wtorek: 10.00-12.00

Pokój: 114a bud.C ul.Racławicka 106D ul.Śniadeckich
E-mail: tomasz.krolikowski@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 497, (094) 3478 497
Fax: (094) 3478 194
 

Adiunkt

dr inż. Artur Bernat


Pokój: 24 bud. D
E-mail: artur.bernat@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 292
Fax: (094) 3478 485
 

Pracownik Laboratorium Technologicznego

inż. Ryszard Lis


Pokój: bud.M
E-mail:
Tel: (094) 3478 367
Fax:

(094) 347 83 51 / (094) 347 84 85 / kmp@tu.koszalin.pl